TROMSØ (Nord24.no): I 2014 gjorde Lundin Norway AS oljefunnet «Alta» på Lopphøgda i Barentshavet, omkring 20 mil

nordøst for Hammerfest. Funnet ble da estimert til å inneholde mellom 14 - 50 millioner standard

kubikkmeter utvinnbar olje og 5 - 17 standard utvinnbar gass i Alta-boringen. Dette tilsvarer opp til

310 millioner fat olje.

I løpet av sommeren og høsten 2018 har man testet og undersøkt funnet ytterligere med ny avgrensningsbrønn. Dette er den femte brønnen som er boret i Alta. Brønnen går 700 meter horisontalt gjennom reservoaret, og det er gjennomført en testproduksjon over en periode på om lag to måneder. Testen viser at reservoaret produserer bedre enn forventet.

- Neste store

Det er selskapet Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, som har avsluttet boring av og prøveproduksjon fra, avgrensingsbrønnen på olje- og gassfunnet Alta i sørvestlige deler av Barentshavet.

Testene av brønnen har gitt gode resultater, melder Oljedirektoratet på sine nettsider. Det er dermed klart for å begynne å forberede et nytt utbyggingsfelt i Barentshavet.

- Altafunnet i Barentshavet kan bli den neste store feltutbyggingen, sier Kjell Giæver, direktør i leverandørnettverket for petroleumsvirksomhet i nord, Petro Arctic om resultatet fra Lundins testproduksjon i ei pressemelding.

Han tror på mange arbeidsplasser, som følge av funnet.

- Nå nærmere det seg utbygging, flere hundre nye arbeidsplasser og ikke minst ringvirkninger i nord, sier Giæver.

Avgrensingsbrønnen ligger et stykke unna for funnbrønnen, og nærmere 190 kilometer nordvest for Hammerfest. Det var høsten 2014 at Lundin gjorde det første store funnet, som ligger i PL609. Estimater for funnet er i beste fall over dobbelt så stort som Goliat, ifølge Teknisk Ukeblad. Goliat har 174 millioner fat olje.

Unikt

Prøveboringen ga positive resultater, etter en vellykket langtidstest med om lag to måneders prøveproduksjon i avgrensingsbrønnen. Hensikten med med prøveboringen var å teste oljeproduksjonsratene over lang tid i ulike karbonatbergarter - uten å få betydelig gjennombrudd av vann- og/eller gass.Testen viste gode og meget gode reservoaregenskaper og produksjonsrate uten betydelig gjennombrudd av vann- eller gass, melder direktoratet.

Grunnen på feltet er svært unikt, melder tu.no. Aldri før er det gjort funn i denne bergarten, ifølge avisa.

Feltet er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 609. Rettighetshaverne vil nå jobbe med å en utbyggingsløsning for feltet, melder Oljedirektoratet.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6307/1-1 S i utvinningstillatelse 830 i sørlige del av Norskehavet, der Lundin Norway AS er operatør.

- Betydelig

- Dette er gledelig nyheter for hele industrien, og et viktig skritt i en lang marsj mot en mulig feltutbygging på Lopphøgda, sier direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver.

– Foreløpige resultater bekrefter altså et betydelig oljefunn med utvinnbar olje, minst på størrelse med Goliat. I tillegg har Lundin sine produksjonsboringer vært svært vellykket og vist at det er fult mulig å utvinne olje fra den utfordrende reservoartypen man finner på Lopphøgda.

Han mener Lundins tålmodighet og satsing i nord fortjener honnør, og gir dem som tror på en positiv oljeutvikling i Nord-Norge en ekstra motivasjon og kraft til ytterligere innsats.

Ny reservoartype

Altafunnet ligger sør i Barentshavet, og er gjort i en reservoartype som kalles karstifisert karbonat. Dette er første gang man har produsert olje fra denne type reservoar på norsk sokkel. Karbonatbergarter er generelt mer kompliserte enn sandsteinsfelt. Det skyldes at de er bygget opp av biter med helt eller delvis knuste skjell, skall og fragmenter fra planter og dyr. Dessuten er det vanlig med stor grad av kjemisk oppløsing på grunn av surt regnvann som har trengt ned i sprekkesystemene i steinen. Dette kalles karstifisering.

Den utvidete brønntesten som Lundin nå har fullført på Alta var nødvendig for å forstå produksjonsegenskapene til et slikt reservoar bedre.