TROMSØ (Nord24.no): Samarbeidspartene Skaland Graphite AS, Senja Reiseliv AS (Hamn i Senja), Midt-Troms Museum og Berg kommune har stiftet aksjeselskapet «Senja Geologi- og Industrisenter AS», hvor formålet er utvikling og drift visningssentere, med tilhørende aktiviteter og fasiliteter, for geologi og industri på Senja.

Med seg som ressurs har de også Bergverksmuseets venneforening, som bistår Midt-Troms Museum i å katalogisere og ta vare på gjenstander fra gruvedrifta i «Fjellet» på Skaland.

- Vi søker nå Innovasjon Norge og Troms fylkeskommune om midler til et forprosjekt. Hovedmålet med forprosjektet er å utforme en komplett plan og legge grunnlaget for finansiering og etablering av et opplevelsessenter med geologi og industri som tema, sier plan- og næringsleder Wenche Pedersen i Berg kommune.

- Vi ønsker å etablere en attraksjon som viser tilblivelsen av det fantastiske landskapet på Senja (geologi) – historien om tapte verdenshav, kontinenter i bevegelse, vulkaner og isbreer og hvordan dette har formet Senja slik vi ser øya i dag. Videre ønsker vi å synliggjøre den spennende

industrihistorien knyttet til utnyttelse av mineralressursene i nord og vise hvordan teknologi har hatt avgjørende innflytelse på norsk kulturarv og samfunnsutvikling gjennom tidene. Et tilleggselement er hvordan krigshistorien og industrihistorien er tett knyttet i Bergsfjorden med mineralressursene og Skaland Grafittverk som hadde stor betydning for tyskerne under andre verdenskrig. Dessuten er målet å etablere et utstillingsvindu for geologi og mineralindustri i arktiske strøk, og peke på mulighetene i et fremtidsperspektiv, samt å legge forholdene til rette for et årlig historisk spel.

Bergsfjorden har en lang historie med gruvedrift helt tilbake til 1870-tallet. Fremdeles er gruvedrift en viktig pilar i næringslivet i Berg kommune. Sporene etter gruvedrifta er spennende kulturminner, og vi har stor tro på idéen om et visningssenter med dette som tema.