TROMSØ (Nord24.no) Etter kjøpet vil Siva og UiT ha en eierpost i Norinnova Technology Transfer på 33,4 % hver, mens Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune eier 4,5 % hver.

Norinnova Technology Transfer er et strategisk viktig virkemiddel for å fremme innovasjon og utvikling i Nord-Norge. Selskapet forvalter flere næringsrettede virkemidler på vegne av det offentlige virkemiddelapparatet, innrettet mot nytt og eksisterende næringsliv. 

Med økt fokus fra nasjonale og internasjonale premissgivere for anvendt forskning, innovasjon og næringsutvikling, vil Norinnova Technology Transfer ha en viktig rolle og stor betydning for innovasjon og utvikling av næringslivet i nord.

- Oppkjøpet gjøres for å sikre en helhetlig nordnorsk verdikjede for kommersialisering av ideer fra forskning, og er et ledd i partenes felles satsing på innovasjon og næringsutvikling, sier rektor Anne Husebekk.