Opplysningsvesenets fond i samfunnsdebatten 

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

DEBATT: Det er mange som har meninger om hvordan verdiene i Opplysningsvesenets fond (OVF) bør brukes. Flere hevder at fondet ikke tar samfunnsmessige hensyn når det krever markedspriser eller på annen måte lar forretningsmessige hensyn veie tungt. Noen mener fondet skal avstå grunn og andre ressurser til ulike samfunnsnyttige formål, eller ta ansvar for opprusting og vedlikehold av kirkebygg.