(Fremover)

At gruveselskapene produserer på høygir merkes hos støperibedriften Støperi Nord AS.

Åtte mann jobbet to skift for å få levert nok før de tok knappe fire uker sommerferie, forteller Fremover.

Økning på 150 tonn

Det er norske og svenske gruveselskaper som sørger for at ovnen går varm hos Støperi Nord AS i Bogen i Evenes.

For å få plass til årets sommerferie måtte støperibedriften en måned før ferien legge om til to skift.

– Vi måtte gjøre det for å få unna alt som er bestilt før ferien, forteller daglig leder Martin Hansen hos Støperi Nord AS.

Da fjoråret var omme hadde det eneste støperiet i Norge som leverer de spesiell type slitegods til gruveindustrien, levert 278 tonn slitegods til gruveindustrien.

– Jeg regner med at vi vil ha produsert opp mot 370 tonn når året er omme, sier Hansen.

Omfattende prosess

Sammenliknet med en malmvogn, som laster 100 tonn jernmalm, kan 370 tonn virke beskjedent, men produksjonen av slitegods er en omfattende prosess: Skrapjern blir smeltet på 1.500 grader før det tilsettes ulike stoffer og helles i former.

Produktene benyttes i blant annet heiser, siloer, stup og knuseverk i gruvene.

Og jo mer malm som produseres, jo mer slites slitegodset som igjen må erstattes med nytt – fra Bogen.

Så langt i år har ti fullastede trailere kjørt ut fra støperiet med slitegods til gruveindustrien. Den siste lasten før ferien hentes til uka.

Plussresultat

Støperi Nord AS er det eneste i sitt slag i Norge som leverer denne typen produkter.

– Det finnes jo flere støperi i Norge, men ikke de som leverer produkter i akkurat denne kvaliteten.

Tidligere år med dødperioder i produksjonen er historie for støperiet i Bogen. Bedriften har nå ordrereserver fram til november.

– Og det ruller jevnt på.

I løpet av årsskiftet håper Martin Hansen også å få avklart om det blir en modernisering og utvidelse av bedriften.

For å kunne levere det kundene etterspør må anlegget bygges ut for mellom 12 og 15 millioner kroner.

Fjorårets omsetning var på rundt 10 millioner kroner, men resultatet viste et minus på 100.000 kroner.

– I år regner jeg med at vi omsetter for rundt 12 millioner kroner, og kan levere pluss i sluttregnskapet.