Tromsøselskap har besluttet investering på 170 mill - og her skal de bygge

Tromsøselskapet Calanus AS investerer NOK 170 millioner i industripilot for bioraffinering av raudåte