Den norske oljedirektøren, Bente Nyland, født i Bodø - oppvokst i Mo i Rana, mener nedkjølingen av petroleumsbransjen er helt grei og nødvendig.

Men at det norske oljeeventyret er over – det fnyser hun av. Skal hun gi et råd til ungdommen; så er det å ta realfag på skolen og vurdere geologi og ingeniørutdannelse.

- Den nedkjølingen av næringen er helt grei. Den måtte komme. Nå begynner en å bli mer moderat i bransjen. En har nemlig kjørt vel mye Mercedes i den næringen – når en kunne ha kjørt en grei Honda, sier Nyland.

Så kikker hun spørrende bort: «Honda er helt grei, ikke sant? Du skjønner, jeg har ikke peiling på biler».

Sykler helst

Inntil for tre år siden foretrakk Oljedirektoratets toppsjef sykkel. Men så ble det en vinter i Stavanger som ikke stoppet, og da kjøpte hun seg en bil etter å ha tråkket rundt for egen maskin i 15 år. Hun sykler fortsatt helst så lenge snøen holder seg borte fra gatene.

Nyland vokste opp i Nordland, før hun som 18-åring flyttet til Oslo for å studere. Men at oljedirektøren ble geolog – var slett ikke planlagt.

- Jeg var flink på skolen, og hadde tatt realfag. Men egentlig skulle jeg bli biokjemiker, men så måtte jeg på universitetet ha ti vekttall som ikke var kjemi. Da havnet jeg sammen med to entusiastiske geologer, forteller hun.

Kjærlighet

Det endte med at hun skiftet studieretning og meldte overgang til geologi.

- Det var kjærlighet ved første blikk. Det var som å komme hjem, ler Bente Nyland, som den gang var en av få kvinenr på geologistudiet.

Nå håper hun media, foreldre og andre samfunnsaktører ikke skremmer ungdommen vekk fra bransjen.

- Det er ikke slutt. Uansett om en er for eller mot, vil dette maskineriet gå i mange, mange tiår framover, sier oljedirektøren.

Vi trenger geologer, ingeniører, vi trenger teknologiske innovatører, vi trenger roboter og nye løsninger.

- Vi må ikke miste ungdommen som nå blir redd for å ta realfag, mener Nyland - som mener rådene som blir gitt ungdommen ofte er gårdagens råd, og ikke det som faktisk vil være realitetene om fem ti år når studiene er avsluttet.

- Maskineriet vil gå

På et frokostseminar på Flow denne uken, gikk Bente Nyland i gjennom norsk sokkel og framtidsutsikter. At oljeprisen skulle falle så tungt, hadde ikke Oljedirektoratet beregnet – iallfall ikke at den skulle bli liggende lav så lenge, men svingninger i oljeprisen mener Nyland en bare må akseptere at en ikke kan gjøre noe med.

- Men kostnadene kan en gjøre noe med, sier oljedirektøren, som mener at det i så måte er en sunn innsparing som skjer bransjen.

Nyland er heller ikke redd for at de store norske oljeressursene ikke vil ha verdi i framtiden. Hun mener bare at de tidligere beregnede tidshorisontene for utvinningen vil strekke seg lengre ut enn først trodd.

- Ressursene blir ikke borte, de bare kommer senere inn.

- Det meste er nord

Nyland minner om at kun litt under halvparten av de ressursene en trur ligger på norsk sokkel er utvunnet. Og når det gjelder uoppdagede ressurser, ser hun i nordover.

- Det meste er nord, sier hun.

Hun ramser opp: Snøhvit går sin gang, Goliat ble offisielt åpnet i går.  Johan Castberg vil være neste prosjekt ut. I tillegg har vi funnene i Alta/Gohta og Wisting. Så kommer funnene Oljedirektoratet forventer fra de nye tildelingene.

En regner med at feltet Johan Sverdrup alene vil stå for 25 prosent av norsk oljeproduksjon i 2025.

- Dette er en næring som vil holde seg stabil i mange, mange år framover – selv om antall prosjekter kan gå ned, sier Nyland.