Ekspertene tror at halvparten av de framtidige norske olje- og gassreservene ligger i Barentshavet. Produksjonen i 2025 vil ligge på mellom 400.000 og 500.000 fat per dag, ifølge tall fra analysebyrået Rystad Energy.

 – Nordsjøen er fremdeles viktig, men det skjer mye i Barentshavet nå. Det blir en meget spennende periode nå framover. De største funnene på norsk sokkel som ikke er besluttet utbygd ligger i Barentshavet, sier oljeanalytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy til Stavanger Aftenblad.

Ifølge Oljedirektoratets (OD) ressursrapport, som ble lagt fram tidligere denne måneden, ligger nesten halvparten av de utvinnbare, uoppdagede ressursene nå i Barentshavet. Resten er fordelt ganske likt mellom Nordsjøen og Norskehavet.

Tallene fra OD viser at det kan være så mye som 18,37 milliarder fat olje og gass i Barentshavet. Grovt regnet betyr det at med en oljepris på 40 dollar per fat og med dagens kronekurs, kan det ligge olje og gass med en verdi på nær 5.000 milliarder kroner i Barentshavet.

OD understreker at anslagene er svært usikre. Selv om det har vært petroleumsaktivitet i Barentshavet i nesten 40 år, er det først siden 2008 at ressurstilveksten har økt betydelig.

– De siste store funnene har gjort at optimismen har økt. Det skjer ting i Barentshavet. Vi er veldig spente, sier letedirektør Sissel Eriksen i OD. (©NTB)