NAV-direktøren i Troms og Finnmark: - Jeg beklager så hjertens forferdelig mye til innbyggerne som er rammet

NAV-direktøren: - Vet ikke hvor mange det kan gjelde i Troms og Finnmark