7 av de 48 feildømte personene er fra Nord-Norge.

Fem av de 36 feilaktige fengselsdommer har falt i Troms.