Gå til sidens hovedinnhold

Her lever fire av ti på Nav-penger - sjekk hvordan det ligger an i din kommune

Artikkelen er over 4 år gammel

Disse kommunene i nord har flest innbyggere på NAV-støtte.

Brutt ned på måned fikk 712.000 innbyggere enten dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller stønad til enslige foreldre.

I løpet av hele 2016 mottok i underkant av 1,2 millioner innbyggere disse ytelsene fra Nav for en kortere eller lengre periode. Det tilsvarer hver tredje innbygger i alderen 18 til 66 år.

Blant de fem kommunene med høyest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser ligger fire i Nord-Norge. De fem er Ballangen (39,1 prosent), Dyrøy (33,5 prosent), Hasvik (33,4 prosent), Gjerstad (33,4 prosent) og Lavangen (33,3 prosent).

  • Se kart nederst i saken

- Det er lite hyggelig at så mange går på Nav i kommunen vår. Vi ønsker å jobbe oss ut av det, uttalte Per Kristian Arntzen, ordfører i Ballangen, til Nettavisen da Nav-tallene ble presentert tirsdag.

Det er store fylkesvise forskjeller når det gjelder hvor mange som mottar livsoppholdsytelser fra Nav. I gjennomsnitt mottok 15 prosent av innbyggerne i Oslo slike ytelser hver måned i fjor, fulgt av Akershus på 17 prosent og Sogn og Fjordane på 18 prosent.

I den andre enden av skalaen finner vi Østfold og Aust-Agder der 27 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra Nav.

– Fylker som Oslo, med en relativ ung befolkning og stort arbeidsmarked, vil naturlig nok ha lavere andel innbyggere med livsoppholdsytelser enn andre, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Blant kommunene er det ikke overraskende enda større forskjeller enn mellom fylkene. De fem kommunene med lavest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser fra Nav er Bærum (12,4 prosent), Bykle (13,3 prosent), Hemsedal (13,6 prosent), Sogndal (13,9 prosent) og Asker (14,1 prosent).

Totalt i løpet av 2016 utbetalte Nav nærmere 174 milliarder kroner i livsoppholdsytelser til innbyggere bosatt i Norge. Samlet for alle ytelser (livsoppholdsytelser, barn og familie, pensjoner og øvrig) utbetalte NAV i alt 418 milliarder kroner til personer i 2016. Dette var en økning på 4 prosent fra året før.

I tillegg utbetaler NAV-kontorene kommunale stønader som sosialhjelp og kvalifiseringsstønad.

Kommentarer til denne saken