Gå til sidens hovedinnhold

Nedtur for Troms Kraft: - Trøsten får være at de lave prisene er godt for kundene våre

Stor nedgang for Troms Kraft - men likevel 116 millioner kroner i overskudd på fire måneder.

Troms Kraft AS fikk et resultat etter andre tertial 2020 på 116 millioner kroner. Andre tertital er mai, juni, juli og august.

Resultatet er vesentlig lavere enn samme periode i fjor, noe som i all hovedsak forklares med de lave kraftprisene.

Kraftprisene gir først og fremst utslag i resultatene til datterselskapet Troms Kraft Produksjon, som eier og driver selskapets 11 kraftverk i Troms.

- Resultatet er som forventet. Vi leverer godt på strømsalg og nettvirksomhet, men blir hardt straffet for de lave strømprisene. Selv om vi kjører kraftverkene for fullt og leverer store volum, blir det ikke penger i kassa. Trøsten får være at de lave prisene er godt for kundene våre, sier Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft, ifølge en pressemelding.

Koronakrisen ser så langt ut til å ha begrenset virkning på driften, og får dermed ingen merkbar effekt på regnskapene.

Salget av aksjene i Nordkraft, hvor Troms Kraft fikk en gevinst på 119 milloner kroner ble regnskapsført i september og vil derfor få effekt i regnskapet for tredje tertial.

TROMS KRAFT

Hele 1000 kroner
Resultatregnskap

31.08.2020


31.08.2019

Driftsinntekter

2 228 087


3 482 816

EBITDA

315 748


497 472

Driftsresultat

213 655


397 955

Resultat før skatt

150 375


322 404

Resultat

116 773


218 110

Balanse

31.08.2020


31.12.2019

Egenkapital

1 279 393


1 222 011

Netto senior rentebærende gjeld

2 757 385


2 879 142

Egenkapitalandel

23,0 %


21,2 %


Kommentarer til denne saken