Nei og atter nei til disse boligene i Tromsø

Fikk nei til dispensasjon fra kommunen, nå opprettholder fylkesmannen vedtaket.