Så giftige er bærene langs grensen til Russland

Artikkelen er over 4 år gammel

Forekomstene av tungmetaller og giftstoffer i bær, sopp og mose øker ved riksgrensen.

DEL

Nikkelverket 41 kilometer fra Sør-Varanger har satt sitt preg på vegetasjonen i nærområdet.

Bær plukket i Bærsevatn har et gjennomsnittlig nikkelinnhold på 0,93 mg/kg våtvekt. Russlands egen hygienestandard sier maksverdien ikke skal være over 0,5.

Tallene ble målt i forbindelse med et forskningsprosjekt initiert av Framsenteret og lagt fram på Pasvikseminaret mandag. Det skriver Sør-Varanger Avis.

Mer gift til Norge

Norge har ikke grenseverdier for nikkel i bær og sopp. Nivåene av tungmetaller i sopp og organiske miljøgifter i fisk har også økt, ifølge avisen.

Ekstra store utslipp fra nikkelverket ble målt påsken, men ifølge verket var dette grunnet værforhold; selve utslippene skal ikke ha økt.

Brytes ikke ned

Russland har tidligere hevdet at utslipp av tungmetaller har vært stabile siden starten av 1990-tallet. Tall fra Norsk institutt for luftforskning viser derimot av nivåene økte betraktelig i 2004.

Svolvelutslippene fra de to smelteverkene i Petsjenga er på rundt 100.000 tonn årlig. Svovel brytes, i motsetning til tungmetaller, ned naturen.

Svovelutslippene er fortsatt mer enn fem ganger høyere enn de samlede norske utslippene.

Artikkeltags