TROMSØ (Nord24.no). Bedriftsrådgiver Tore Johnsen åpnet 1. juli Tromsø-kontoret til det Ålesund-baserte rekrutteringsselskapet Yapril AS.

Dermed får Bedriftskompetanse enda ny konkurrent. Fra før har Vesir, med tre tidligere sentrale skikkelser i Bedriftskompetanse og store vekstambisjoner, etablert seg i nord.

Johnsen i Yapril har jobbet som bedriftsrådgiver i 16 år med Tromsø som base. Han er født i Harstad og startet yrkeskarrieren med markedsføring av Nordkapp og Finnmark som reiselivsdestinasjon. De siste 16 årene har han jobbet som senior bedriftsrådgiver med base i Tromsø.

Yapril AS er spesialister på rekruttering av styremedlemmer, ledere, mellomledere og spesialister til privat og offentlig sektor - og har et mål om å dekke hele Norge. Selskapet ble etablert i 2012, og har ni medarbeidere fordelt på kontorene i Ålesund, Molde og Tromsø.

Rekrutteringsselskapet bygger nå opp et regionalt kandidatregister.

- Dette er noe av det første Tore Johnsen og Yapril gir seg i kast med. Yapril har mange kompetente kandidater fra de tre nordligste fylkene i databasen allerede, men de skal straks bli flere.

Han uttaler at Ålesund og Tromsø har flere fellestrekk og mye av den samme næringsstrukturen innen fiskeri, sjømat, reiseliv, transport, kultur, energi og handel - samt offentlig sektor.

- Å gjøre de riktige ansettelsene er like viktig for kommuner, fylkeskommuner og regioner, som for privat næringsliv. Feilansettelser er tidkrevende, kostbart og belastende – både for den som ansetter og den som blir ansatt.