- Vi har en stående invitasjon til alle de nordnorske bankene om å gå inn i et samarbeide med oss. Men det må være et ønske fra deres side, sier konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge, Jan-Frode Janson.

Han ønsker å tydeliggjøre at Sparebanken Nord-Norge nå har en mye sterkere nordnorsk profil enn for få år tilbake.

- Det har skjedd en viktig endring i forretningsmodellen og ledelsen av SNN. Mens en før har hatt en Tromsø-profil med konsernledelsen sittende ved hovedkontoret i Tromsø – så har en i dag en konsernledelse som sitter på Helgeland, i Salten, Hålogaland, Finnmark og Troms. Bankens øverste ledelse er i dag en landsdelsledelse, sier Janson.

 

Delegerer makt

Endringen i strukturen har skjedd etter at Janson tok over for snart to år siden.

- Beslutningene er i langt større grad delegert regionalt og lokalt i systemet. Et eksempel på det er at vår håndtering av næringsliv har økt fra 5 til 15 kontorer over hele landsdelen, sier han.

Nord24.no har de siste dagene kjørt en serie saker om de siste syv selvstendige bankene i Nord-Norge. De minste av disse kan trues av å måtte rapportere seg i hjel som følge av nye EU-krav og nytt lovverk, hvor en i liten grad skiller mellom små lokale sparebanker og store multinasjonale finanskonsern. Også Finanstilsynet advarer om at dette kan bli utfordrende for de små.

LES OGSÅ: EU-krav kan knekke en av Norges beste banker

LES OGSÅ: Kun syv igjen i hele Nord-Norge

Mange lokale fordeler

- Det er mange fordeler med at bankene har lokal forankring. Det gir banker med kortreiste beslutninger og kanskje også større risikovilje fordi en har kunnskap om lokalsamfunnet en opererer i. Det er viktig i gode tider – men kanskje kritisk viktig i dårlige, sier Janson.

I tillegg trekker han fram sysselsetting, innkjøp og de ringvirkningene et hovedkontor gir lokalt.

- Ikke minst er det viktig fordi sparebankene har den spesielle konstruksjonen at lokalsamfunnet er eier. Bankene gir årlige utbytter til samfunnet de opererer i med gaver og stipender til idrett, kultur, forskning og utvikling.

Han ser utviklingene og kravene som kommer vil føre til at det blir færre banker. Men sier også at trenden har gått saktere enn en skulle tro for noen år siden.

- De små lokalbankene i nord går bra – og er solide. Utfordringene blir mer knyttet opp mot behovet og kravet om kompetanse samt kapitalbehov i forhold til større kunder, mener Janson.

Han understreker at det er viktig for han å få fram at han føler et fellesskap med og respekt for de andre sparebankene.

- Men samtidig få fram at skulle de ønske å gå inn i et større samarbeide og skape en enda sterkere nordnorsk bank – så står det en åpen invitasjon der fra vår side – om de vil selv, sier Janson.

- Ønsker selvstendighet

Det har ikke de andre bankene særlig lyst til.

- Kunne det være aktuelt for dere å fusjonere med Sparebanken Nord-Norge å skape en stor nordnorsk bank?

- Før vil jeg heller at vi skal vurdere muligheten av at vi bankene i Eika-grupperingen i nord fusjonerte til en stor bank, sier Kari Jørgensen, banksjef i Gildeskål.

Men aller helst håper hun å klare å bygge opp banken så stor og tung at de fortsatt kan være en selvstendig bank.

- Er det aktuelt for dere å fusjonere med Sparebanken Nord-Norge?

- Dette er en uaktuell problemstilling for Lofoten Sparebank, sier Werner Martinsen, banksjef i Lofoten Sparebank.

Også Narvik Sparebank ønsker sin selvstendighet videre:

- Vi har i vår strategi at vi skal være en selvstendig bank, sier Elling Berntsen, administrerende direktør i Sparebanken Narvik.