Styret i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Hålogaland har ansatt Stein Windfeldt (50) som direktør og daglig leder i foreningen.

- Stillingen omfatter også ledelse av Byggenæringens Servicekontor Nord Norge, som eies av EBA Hålogaland og Byggmesterforbundet og Windfeldt vil også være Nelfo Troms sin regionssjef, melder EBA Hålogaland i en pressemelding.

Stein Windfeldt overtar etter Birger Haugland som har ønsket å gå av med pensjon til sommeren.

Windfeldt jobber i dag i Bedriftskompetanse, hvor han har jobbet de siste 11 årene.

- Bygg- og anleggsnæringen er den klart største næringen i Nord-Norge, målt i antall ansatte og entreprenørbedriftene bidrar vesentlig til verdiskapningen i landsdelen. En profesjonell og konkurransedyktig bygge- og anleggsnæring er også en forutsetning at vi skal klare å realisere de mange store utbyggingsprosjektene og den videre veksten som Nord-Norge står foran. Jeg gleder meg veldig til å jobbe med og for både de store og de mindre aktørene i denne næringen, sier Stein Windfeldt i meldingen.

Medlemsbedriftene spenner fra landets største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører.

– Stein Windfeldt har en solid og bred erfaring med næringsutvikling i Nord-Norge og vi er glad for at han har takket ja til å lede virksomheten vår i landsdelen, sier Arild Østgård, styreleder i EBA Hålogaland og til daglig Adm. direktør i PEAB Bjørn Bygg AS.

EBA Hålogaland har omlag 64 medlemsbedrifter og selvstendige avdelinger med 2200 ansatte. Byggmesterforbundet i Nord-Norge har 84 medlemsbedrifter og omlag 800 ansatte. Mens Nelfo Troms organsirer elektro-bedriftene i Nord med til sammen 640 ansatte fordelt på 48 bedrifter og selvstendige enheter.