Gå til sidens hovedinnhold

Sjekk den forskjellen mellom nord og sør

Artikkelen er over 6 år gammel

Store forskjeller i lønnskostnader viser ny statistikk. Men snart kan det være duket for lønnsøkninger i nord.

Lønnskostnadene per ansatt i næringslivet i Nord-Norge ligger langt under de nasjonale lønningsposene. Særlig utslag har dette innen kategorien eksportnæringer.

Dette framgår av en graf i Konjunkturbarometeret for Nord-Norge høst 2014 som ble offentliggjort tirsdags morgen. Forskjellene på lønnskostnader per ansatt mellom nord og sør er stor – men gir seg størst utslag i eksportdelen av næringslivet. Også innad i landsdelen.

- Hovedbudskapet i denne grafen er at lønnskostnadene per sysselsatt i Nord-Norge er høyere i eksportnæringene enn i resten av det nordnorske næringslivet. Lønnsnivået i de nordnorske eksportnæringene er likevel lavere enn i eksportnæringene i resten av landet. sier Magnus Utne Gulbrandsen, seniorøkonom i Menon til Nord24.no.

Det er Menon sammen med Bedriftskompetanse som står for det faglige innholdet i Konjunkturbarometeret – på oppdrag fra Sparebanken Nord-Norge og Innovasjon Norge.

Mulige lønnsøkninger i nord

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge høst 2014 forventer enn høyere vekst i nord enn i sør i årene som kommer. Den forventede eksportveksten i Nord-Norge er på hele 7 prosent – dobbelt så høyt som i landet for øvrig.

- Kan en da forvente økte lønnskostnader i nord i årene som kommer?

- Med økt eksport øker lønnsevnen i de eksporterende næringene. Samtidig forventer vi noe lavere vekst i resten av den nordnorske økonomien enn vi har sett de siste årene. Lønnsfastsettelsen i Norge også svært sentralisert og generelt forventer vi mer moderate lønnsoppoppgjør framover. Samlet kan det derfor bli en noe mer beskjeden lønnsvekst de neste årene.  Men, i og med at vi tror Nord-Norge vil vokse raskere enn resten av landet, er også grunnlaget for lønnsvekst bedre i nord, spesielt innenfor eksportrettet virksomhet. Men dette er vanskelig å spå, sier Gulbrandsen, som har en profesjonsmaster i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge Jan-Frode Janson utelukker slett ikke lønnsvekst i Nord-Norge i årene som kommer.

- Veksten som forespeiles Nord-Norge kan tilsi lønnsvekst. Men samtidig har vi denne stramhetsindikatoren som taler imot det på kort sikt. Likevel, over tid vil en nok se at lønningene vil stige i nord, sier Janson til Nord.24.no.

150.000 kroner

Det dreier seg om forskjeller mellom nord og sør i lønnskostnader per sysselsatt i størrelsesorden 150.000 kroner i eksportnæringen. Selv om lønnsnivået i eksportnæringene i Nord-Norge er høyere enn i det øvrige nordnorske næringslivet – så har vi fortsatt langt billigere arbeidskraft i nord.

- Lønnsnivået henger samlet sett likevel etter eksportnæringene i resten av landet, skriver Menon og Bedriftskompetanse i konjunkturbarometeret for Nord-Norge.

Grafene deres brutt ned i lønn per sysselsatt viser at forskjellene mellom nord og sør har økt etter 2007. Forfatterne av konjunkturbarometeret mener at de store forskjellene på eksportnæringens lønnsnivå mellom nord og sør har rot i ulike næringer.

Offshore er forklaringen

- Dette kan i stor grad tilskrives den voldsomme veksten i offshore og maritim næring på Sør- og Vestlandet. Den nordnorske maritime næringen er nærmere knyttet til sjømatnæringen og transport – og mindre petroleumsrettet enn i resten av landet. Dette trekker lønnsnivået i næringen ned, skriver de.

Men det er et viktig men her. Også samme næringer har lønnsforskjeller mellom nord og sør. Jobber du med sjømat i nord tjener du mindre enn om du jobber med sjømat i sør.

- Sjømatnæringen har også en noe lavere lønnsnivå i regionen enn i landet for øvrig. Mens landsdelens kraftforedlende industri og reiselivsnæringen ligger over gjennomsnittet, skriver Menon i Konjunkturbarometeret for Nord-Norge.

Lavere bruttoinntekt i nord

- Bruttoinntekten i Nord-Norge er i gjennomsnitt 90 prosent av den norske bruttoinntekten, sier Erlend Bullvåg til Nord24.no

Han er 1.amanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø og redaktør av Index Nordland.

Forskjellen er mindre i byer som Bodø, Tromsø, Alta, Hammerfest og Mo i Rana.

Dette tallet innbefatter alle innbyggere - både ansatte i det offentlige og privat næringsliv.

- Men også lønnsinntektene fra offentlig sektor er mindre i nord enn landet som helhet. Rett og slett fordi det er færre toppledere i offentlig sektor i Nord-Norge fordi de øverste forvaltningsorganene fortsatt ligger i sør, sier Bullvåg.

Kommentarer til denne saken