Fem kvinner fra Troms uriktig dømt til fengsel i NAV-skandalen - Dette er dommene mot dem

I ret­ten ga flere av kvin­ne­ne ufor­be­hold­ne til­stå­el­ser ba­sert på feil lov­tolk­ning.