Krever distriktskvote også til Nordkapp

FRYKTER LEKKASJE: Ordfører Kristina Hansen frykter at fiskebåter som normalt leverer i Nordkapp, vil velge Nordkyn som følge av "Mehamn-kvota."

FRYKTER LEKKASJE: Ordfører Kristina Hansen frykter at fiskebåter som normalt leverer i Nordkapp, vil velge Nordkyn som følge av "Mehamn-kvota." Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Ordfører Kristina Hansen i Nordkapp frykter råstofflekkasje til Nordkyn som følge av «Mehamn-kvota.»

DEL

NORDKAPP (Ifinnmark.no): – Dette kan vi ikke godta. Jeg krever at også Nordkapp og Måsøy får dele ei tilsvarende distriktskvote som det Gamvik og Lebesby har fått, sier Kristina Hansen.

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt at Gamvik og Lebesby får ei distriktskvote på 3000 tonn torsk i 2018 og 2019. Det har som ventet skapt reaksjoner.

– Helt feilslått

Nordkapp-ordføreren tar det som en selvfølge at også båter fra hennes kommune får fiske av distriktskvota på 3000 tonn torsk til Nordkyn.

– Men dette er fisk som må leveres på Nordkyn. Hva tror du følgende av det blir? Jo, da blir de å levere der også av egne kvoter. Våre fem anlegg kommer til å miste fisk. Det blir lekkasje av råstoff fra Nordkapp og andre steder til Nordkyn. Derfor blir distriktskvote kun dit helt feilslått, sier Hansen.

Hun ser for seg av båter fra Nordkapp kanskje flytter til Nordkyn, på samme måte som båter fra Måsøy flyttet østover for å få krabberettigheter.

Ikke misunnelig

Hansen presiserer at hun ikke misunner Nordkyn fisken, men mener det må finnes ei løsning som ikke til de grader er konkurransevridende.

– Det er bra at bruk som videreforedler fisken, premieres. Dette vil kunne gi mer helårlige arbeidsplasser, noe vi har kjempet for i alle år. Og alle våre fem bruk er fullt ut i stand til å videreforedle hvis de får ekstra kvote. Løsningen er derfor ikke å gi et så begrenset område 3000 tonn torsk ekstra, noe som går på bekostning av alle andre, sier Hansen.

– Men distriktskvota til Nordkyn gjelder bare for to år. Deretter kan andre få sjansen. Burde du heller ikke oppfordre «dine» fiskebedrifter til å posisjonere seg for dette?

– Det har vi allerede snakket om, men to år er for lang tid. I løpet av den tida vil vi ha mistet masse råstoff vi ellers ville fått, sier Hansen.

«Mehamn-kvota»

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å innføre en midlertidig distriktskvoteordning for kvoteårene 2018 og 2019 for leveranse i kommunene Gamvik og Lebesby. Det er avsatt ei distriktskvote på 3000 tonn torsk pr år. Denne tas av toppen på totalkvota, før fordeling mellom kystflåte og trålere. Forslaget har vært ute på høring. De fleste av høringssvarene var negative til ordningen.
Departementet har bestemt at fisket på kvota ikke kan starte før tidligst i mai. Hensikten er at den skal gi råstoff utenfor toppsesongen. Det er et krav at fisken må leveres fersk, og at anlegg som tar imot den, må videreforedle. Salting og tørking regnes som foredling.

Hvem som skal få fiske på kvota og andre enkeltheter rundt ordningen, er overlatt til Reguleringsmøtet seinere i høst. Dette styres av Fiskeridirektoratet. Deltakere er blant andre Havforskningsinstituttet, fiskernes og kjøpernes organisasjoner samt Sametinget.

Artikkeltags