Ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen, er særdeles fornøyd med Energi- og miljøkomiteens behandling av Johan Castbergfeltet i dag. Hun mener dette er et viktig steg i retning ilandføring.

- Vi har jobbet for dette i flere år nå. Jeg er utrolig lettet og glad for at politikerne har hørt på oss og sett verdien av at ilandføring av oljen i Barentshavet er strategisk viktig for samfunnet, sier hun i en pressemelding.

Statoil søkte om søkte om å få bøyelastet oljen direkte fra feltet og sende den ut i markedet.De ville ikke realisere en terminal på Veines i denne omgangen. Men Energi og miljøkomiteen har i sin behandling strammet inn på vilkårene på Johan Castberg, og vil pålegge utbygger å bygge terminal på Veidnes når neste oljefelt bygges ut. Det er allerede gjort store funn på Alta/Gotha feltet, og Wistingfeltet, i tillegg til at også Goliatfeltet har utvidet behov. Det kommer med andre ord nye felt i Barentshavet ganske snart.

Dermed mener ordføreren i Nordkapp kommune at oljeterminal på Veidnes vil måtte bli bygd.

- Nordkapp kommune tar et langt steg videre som en fremtidig oljekommune, mener hun.

- Nordkapp kommune vil fortsette det viktige arbeidet med tilrettelegging for å realisere oljeterminalen på Veidnes og bidra til at den økte oljeaktiviteten i Barentshavet gir de ringvirkninger i Nordkapp som kommunen og nå også Stortinget ønsker, skriver Hansen i pressemeldingen.