I den ene kommunen tok det 16 dager å få svar på søknaden. Den andre brukte 319 dager

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Det er store forskjeller i hvor lang tid kommunene bruker på å behandle private forslag til detaljregulering. Har du planer om å fremme et privat forslag til et nytt boligområde eller en ny næringspark i din kommune må du være forberedt på at ting kan ta tid.  42 kommuner bruker i snitt over ett år til å saksbehandle private forslag til detaljregulering. Det viser tall kommunene selv har innrapportert for 2014 til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Søk opp din kommune i tabellen nederst i saken.

Alta kommune i Finnmark topper Nettavisens oversikt med 1390 dager i snitt. Ordfører Laila Davidsen blir overrasket når Nettavisen viser henne tallene, men etter å ha sjekket med administrasjonen, sier hun at dette trolig dreier seg om en innrapporteringsfeil.

- Vi håper å se et annet resultat når vi får rapportert inn riktig, sier hun til Nettavisen.

Nordreisa er på tredjeplass med en saksbehandlingstid på 1026 dager.

Heller ikke de kjøper det tallet uten videre. Nord24 gjorde den første henvendelsen til kommunen torsdag, og de mener fredag ettermiddag å ha funnet ut av saken.

- Etter opplysningene om svært lang saksbehandlingstid har vi gått gjennom saken og funnet ut at vi har rapportert feil. Vi har rapportert den totale tida fra planene kom inn og til de er ferdig, men detviser seg at for den ene planen har det ligget på vent i flere måneder pga mangler. Disse mnd skal trekkes i fra, skriver enhetsleder Dag Funderud i en epost til Nord24.no.

- Etter gjennomgangen i dag, skal har gjennomsnittstida vært 319 dager, ikke 1026. Vi kommer til å ta kontakt med SSB og få dette rettet opp.

Felles plankontor

I Nordreisa blir det trolig også bedre tall neste år. I oktober i fjor åpnet Nord Troms-kommunene et felles plankontor med ni ansatte.

Nord-Troms plankontor er ett treårig prosjekt eid av kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord. Prosjektet startet opp i oktober 2012, - og skal etter planen gå ut 2015.

- Dette er spesialisert arbeid som krever mye spisskompetanse. Målet med et felles kontor er både kortere saksbehandlingstid og bedre plantjenester. For mange småkommuner kan det være vanskelig å skaffe slik kompetanse. Det var veldig varierende tilbud i kommunene, sier daglig leder Arne Samuelsen i Nord-Troms plankontor.

- Vi har ikke satt noen tall på hvor mange dager en sak skal ta. Det vil variere mye. Men det finnes jo lovpålagte krav i plan- og bygningsloven.

Det er svært mange nordnorske kommuner blant dem som ikke har rapportert inn tall (disse får "null" som svar på søk). Men Nord-Norge er også godt representert på lista over kommuner med kortest saksbehandlingstid. Skånland er best i landet med en saksbehandlingstid på tre dager. Kvæfjord får tredjeplassen med bare syv dager, og Karlsøy kommer på fjerde med 16 dager.

Hanny Ditlevsen.

- Det likte jeg! Sier ordfører Hanny Ditlevsen til Nord24.no.

Hun sier de har prioritert å ha rask saksbehandlingstid, og kan ikke få fullrost sine ansatte.

- Du vet, i en liten kommune vet de at det er noen i den andre enden som sitter og venter. De møter dem på butikken.

- Dere har ikke vurdert å bli med på det felles kontoret for Nord-Troms?

- Nei. Det må være litt nærhet, og da ville det blitt Tromsø. Der drukner vi. Nå hadde vi en kjempeflink plansjef. Han tok Tromsø. Men da hadde vi den kommunale arealplanen klar.

Med en liten avdeiling velger Karlsøy å sette ut oppdrag hvis det hoper seg opp, i stedet for å la utbyggere vente.

- Vi har nå tre store saker som er satt ut til private.

Ny utregningsmåte

Nettavisen har i tabellen tatt utgangspunkt i de siste tallene som gjelder 2014 og har ikke sammenlignet med 2013. Tidligere ble det spurt etter tidsforbruk fra innkommet planforslag og fram til førstegangsbehandling. Nå spørres det etter tidsforbruk fra planforslaget leveres til det foreligger et vedtak, enten det er i planutvalg, i kommunestyre eller om saken går helt til departementet.

Tallene i tabellen gjelder hele saksbehandlingsløpet inkludert første- og annengangs behandling og høringsrunde.

Tromsø ligger relativt godt an blant storbyene, med 293 dagers saksbehandlingstid.

Her er tallene for storbyene. Se alle kommunene lenger ned:

Bergen916 dager
Stavanger578
Kristiansand355
Trondheim346
Tromsø297
Oslo263

Vil gjøre det enklere

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier regjeringen jobber for å fjerne unødvendig byråkrati. Enklere byggesaksregler iverksettes 1. juli.

- Våre endringer gjør at om lag 1/5 byggesaker ikke lenger trenger søknad. Det betyr at kommunen både kan prioritere større og viktigere saker, og bruke mer tid på å veilede innbyggere og næringsliv, sier Sanner til Nettavisen.

- I tillegg innfører vi nye frister - både så innbyggere og næringsliv får raskere svar fra kommunen, men også så kommunen får raskere svar fra fylkesmannen og andre statlige etater.

Sanner sier regjeringen forenkler for å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv, og for å fjerne unødvendige skjemaer og byråkrati.

- Færre søknader om garasjer og uthus gjør at byggesaksavdelingene kan bruke mer tid på veiledning og større og viktigere saker, sier statsråden.

Artikkeltags