Det nordnorske oljeselskapet North Energy annonserer i en børsmelding mandag at de vil flytte sitt hovedkontor til Tromsø.

Avgjørelsen er tatt under styremøtet i Alta mandag.

Samtidig legges det opp til en gradvis nedtrapping og stenging av kontoret i Alta. Det blir også kuttet stillinger i selskapet. Målet er å få driftsutgiftene under 100 millioner årlig.

Årsaken til kuttet er de lave oljeprisene.

- Alta blir faset ut i løpet av året, sier styreleder Anders Onarheim til Nord24.no.

Det er i dag 22 ansatte ved kontoret i Alta.

- Vi er nødt til å tilpasse kostnadene for å få en robust plattform å stå på fremover. Da kan vi ikke ha 4-5 kontorer. Ved å samle kompetansen vil det forhåpentligvis også hjelpe oss til å ta bedre beslutninger, sier Onarheim.

Onarheim sier det ikke er klart hvor mange stillinger som må kuttes.

- Vil det bli endringer i ledelsen?

- Det vil jeg ikke kommentere nå. Vi vil legge denne kabalen fremover.

Finansdirektør Knut Sæberg er i dag fungerende adm.dir for Erik Karlstrøm, som er sykmeldt.

De ansatte i Alta informeres mandag om videre fremdrift.

13 tørre brønner

North Energy startet opp i 2007. Blant aksjonærene er flere nordnorske kraftselskap: Alta Kraftlag gjennom fondet Origo Kapital, Salten Kraftsamband gjennom SKS Eiendom og Helgeland Kraft. Nordnorske kommuner og kraftlag har tapt rundt 100 millioner kroner på sine aksjer i North Energy, viste en gjennomgang Dagens Næringsliv gjorde av årsregnskapene.

Også tromsøinvestor Johan Petter Barlindhaug har tatt et stort papirtap.

Selskapet har siden starten boret 13 brønner uten å finne drivverdige funn. Senest i begynnelsen av februar måtte brønnen Tvillingen Sør i Norskehavet der North hadde partnerskap plugges og forlates etter tekniske problemer.

North Energy deltar i år i tre ferdig finansierte prøveboringer. Om det skulle bli funn på alle betyr det at andelen til North Energy er på 75 millioner fat.

- Dere trenger mer enn det?

- Brønnene ser spenndende ut, og det vil være til stor glede innad i selskapet om vi gjør et kommersielt funn. Med store utfordringer i bransjen er det større krav til kommersielle funn både blant eiere og investorer.

- Når kommer dere til å trenge tilførsel av mer kapital?

- Det er avhengig av en rekke ting. Derfor er det viktig at vi gjør disse grepene nå.

boreplan q4 1

Her er brønnene hvor North Energy har andeler, og som skal bores i 2015.

I tillegg til flyttingen til Tromsø, vil North Energy beholde kontoret i Stavanger.

North Energy annonserte før jul at de var åpen for oppkjøp for å få inn kapital.  23. desember fortalte North Energy i en børsmelding om en mulig ny industriell partner.

- Den prosessen pågår fortsatt, sier Onarheim.

- Har dere kontakt med konkrete interessenter?

- Det vil jeg ikke kommentere. Men vi ser at vi er nødt til å ruste oss også for å ha en fremtid hvor vi står på egne bein, sier Onarheim.

- Trasig

- Dette er utrolig trasig, sier Altaordfører Laila Davidsen.

- Vi har jo vært kjent med at de ikke har gjort funn og at kursen har vært nedadgående. Men vi hadde i det lengste hatt trua på at hovedkontoret skulle forbli her, sier Davidsen.

Laila Davidsen.

Etter omleggingen av arbeidsgiveravgiften får ikke energiselskap som North Energy lenger nedsatt arbeidsgiveravgift for ansatte i tiltakssonen.

- Avgjørelsen om å legge ned i Alta har ingen sammenheng med dette, forsikrer Onarheim.

Davidsen klamrer seg til håpet om at det kan gjøres funn i år.

- Kanskje kan vi da beholde dem. Jeg har hatt inntrykk av av North Energy har lyktes med å rekruttere dyktige ansatte til Alta, og vi har brukt dem som eksempel ovenfor andre selskap.

Oppdateres