De ansatte i North Energys avdeling i Alta fikk mandag overbrakt nyheten om at arbeidsgiveren deres vil legge ned arbeidsplassen deres. I løpet av året vil Tromsø bli det nye samlingspunktet for selskapet.

LES OGSÅ: North Energy legger ned i Alta - flytter til Tromsø

De ansattes tillitsvalgte Rune Suhr Berg, opplyser til iFinnmark at de er blitt forespeilet at noen av de ansatte vil få tilbud om å bli med videre, mens andre vil bli sagt opp.

– Nå skal vi tygge på informasjonen vi har fått, og så skal vi ha en omstillingsmøte med de ansatte én og én en stund framover. For å kartlegge kompetansen til den enkelte. Kompetansen vil bli vektlagt mye.

North Energy har 20 ansatte i Alta pluss to som ukentlig pendler til Alta, altså er de 22 ansatte til sammen. Hvor mange som tilbys å bli med til Tromsø vet ingen ennå. 

– Hvordan er stemningen blant de ansatte?

– Vi er nedtrykt og molefonken. Vi tenker på familien vår. Vi må gå i tenkeboksen og diskutere vår framtid med hjem og familie, og så snakke med selskapet om vi skal være med videre eller ikke, sier Berg tydelig berørt av dagen.

På spørsmål svarer han at han ikke har sett noen tårer, men han tror de ikke ligger langt unna hos noen. Likevel har de ansatte forståelse for at selskapet må ta disse nødvendige grep, ifølge han.

– Vi har en bred forståelse for at selskapet må ta grep for å spare kostnader. Dette er noe vi har sett komme og forventet en god stund, og er et resultat av at vi ikke har gjort funne i de siste boringene. Og vi lyktes heller ikke med å få de tildelingene vi ønsket, avslutter han.