Kjell Inge Røkkes Aker selger alle sine aksjer i Havfisk og Norway Seafoods og henter en fortjeneste på 1,6 milliarder kroner. Kjøper er Lerøy.

– Jeg takker for min reise i norsk hvitfisknæring, og takken går spesielt til fiskere, ansatte, støttespillere og kritikere, sier Kjell Inge Røkke i en kommentar til nyheten om at han selger seg ut av selskapene han har brukt 20 år på å bygge opp.

Havfisk er Norges største trålrederi og Norway Seafoods Europas største selskap innen foredling, salg og distribusjon av hvitfisk. Lerøy blir dermed en betydelig internasjonal aktør i markedet for både rød og hvit fisk.

– At Lerøy vil kunne tilby sikre leveranser av både rød og hvit fisk vil sette Lerøy i en unik posisjon, sier styreleder Helge Singelstad.

Roser Lerøy-eier

Kjell Inge Røkke henter ut en gevinst fra salget på 1,6 milliarder kroner, men framhever muligheten Lerøy og hovedaksjonær i selskapet, Helge Møgster, får ved kjøpet.

Selskapene kunne ikke fått en bedre eier, mener Røkke.

– At Møgster nå får anledning til å kombinere det beste av rødfisk og hvitfisk, vil være til glede for lokalsamfunn hvor Norway Seafoods er etablert og for Møgster og hans medaksjonærer. Muligheten til å etablere et internasjonalt sjømatkonsern innen rødfisk og hvitfisk er en mulighet som norsk hvitfisknæring fortjener, sier han.

Pris: 3,2 milliarder

Lerøy kjøper også styreleder Frank O. Reites Fausken Invest ut av Havfisk og tar dermed 64,4 og 73,6 prosent av den samlede aksjekapitalen i henholdsvis Havfisk og Norway Seafoods.

Lerøy er med storkjøpene forpliktet til å tilby de øvrige aksjonærene i selskapene å kjøpe dem ut for samme pris som Aker Capital fikk for sine aksjer, kroner 36,50 per aksje. Totalsummen for 100 prosent av aksjene i begge virksomhetene blir dermed 3,2 milliarder kroner, opplyser Lerøy.

Kjøpet må godkjennes av Nærings- og handelsdepartementet før det kan gjennomføres