Nussir skal investere tisifret beløp. Den største aksjonæren kan tenke seg å investere mer enn han har gjort

Halvor Holta rår over 43 prosent av aksjene i Nussir.