Gå til sidens hovedinnhold

I dag har de ventet tre år på svaret. Nå avgjøres det om Tromsø får landets nest største vindkraftverk

Artikkelen er over 5 år gammel

- Kunne hindret strømkollapsen i januar.

Tre år etter at det ble gitt konsesjon til utbygging av Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk utenfor Tromsø, varsler Olje- og energidepartementet at de vil ferdigbehandle klagene. I løpet av kort tid vil det bli klart om de åpner for den omstridte utbyggingen, som vil dekke deler av Sør-Kvaløya og innseilingen til Tromsø med vindmøller.  

Må bygge begge

Kvitfjell har allerede fått konsesjon. Men utbygger, tromsøfirmaet Norsk Miljøkraft AS, mente det ikke var lønnsomhet i utbyggingen uten at også Raudfjell ble bygget ut i sammenheng med Kvitfjell. NVE mente også at det ga best ressursutnyttelse og nødvendig lønnsomhet om de to ble bygget ut i sammenheng, og ga konsesjon.

«NVE har vektlagt at planområdet for Raudfjell vindkraftverk har gode vindressurser og at det er gunstig for kraftsystemet å etablere ny kraftproduksjon i denne regionen de nærmeste årene, som følge av planlagt økt forbruk i petroleums- og gruvesektoren i blant annet Finnmark», heter det i NVEs sammenfatning av konsesjonen.

Men utbyggeren møtte kvist hos lokale interesser. Ti forskjellige instanser har påklaget konsesjonen, og vist til blant annet støy, stor endring av landskapets visuell karakter, uvisst nedgang i naturmangfold, tapt område for jakt og fiske, nedgang i eiendomsverdi, naturbasert reiseliv får dårligere vilkår, fare for forurensning.

Lang ventetid

Siden har saken stått stille.

- Vi har faktisk treårsjubileum i dag, sier styreleder Birger Sørensen i Norsk Miljøkraft.

Så sent som 17. april i år fikk de forlenget konsesjonen for Kvitfjell mens de avventet godkjenning av Raudfjell.

- Vi har ligget på dem og bedt om en avklaring. Investorene våre og alle andre har sittet på gjerdet og ventet.

Nå sier departementet at saken vil bli avgjort innen kort tid.

- Saken om Raudfjell er i sluttfasen av konsesjonsbehandlingen, og er blant de vindkraftsakene departementet prioriterer høyest akkurat nå. Departementet tar sikte på at en avklaring foreligger på denne siden av sommeren, sier senior kommunikasjonsrådgiver Harald Eikenæs Vengen i OED til Nord24.no

Store investeringer

Styreleder Sørensen i Norsk Miljøkraft er glad for å høre svaret OED ga Nord24.no. Han kan ikke forklare hva som har tatt så lang tid.

- Det politiske systemet er vanskelig å forstå.

-  Det kan jo bli avslag?

- I såfall vil vi revurdere hele prosjektet. Det legges opp til å bruke store ressurser på å beskytte naturen, blant annet ved å legge vei i tunnel opp Kvitfjell. Tilknytning til nett gir også store kostnader. Det er ikke sikkert bare Kvitfjell kan bære slike investeringer, sier Sørensen.

- Min generelle kommentar er at det knapt finnes vindkraftprosjekter som ikke får protester. Vi registrerer at da OED hadde høring, kom ingen nye momenter ut over det som allerede var fremme i høringen NVE gjorde.

Her er de planlagte anleggene til Norsk Miljøkraft AS.

Over tre milliarder

Han legger ikke skjul på at det har vært kostbart for eierne å vente i tre år. Samtidig har de hastverk. Den norsk-svenske elsertifikatordningen går ut i 2020. Prosjektene har en beregnet anleggstid på tre år.

- På den positive siden har rammebetingelsene endret seg. Nå har vi samme avskrivningsmuligheter og skattefordeler som i Sverige. Det gir bedre forutsetninger for å få til denne investeringen.

Utbyggingen vil koste 3- 3,5 milliarder kroner.

- Men med en produksjon på 1 milliard kWh i året vil investeringen være fornuftig.

Lave priser både på kraft og grønne sertifikater bekymrer likevel. Strømprisen ligger i dag på rundt 30 øre, og sertifikatprisen på 17 øre.

- Men vi må tenke mer langsiktig.

- Prosjektet er omstridt lokalt?

- Min generelle kommentar er at det knapt finnes vindkraftprosjekter som ikke får protester. Vi registrerer at da OED hadde høring, kom ingen nye momenter ut over det som allerede var fremme i høringen NVE gjorde.

Slik blir det samlede anlegget på Raudfjell og Kvitfjell.

Kunne hindret strømkollaps

Om både Kvitfjell og Raudfjell bygges ut, vil de bli landets nest største vindkraftverk og forsyne rundt 40.000 husstander. Bare Kvitfjell alene kan forsyne Tromsø med strøm. Sørensen sier det store strømbruddet i januar viser at vi trenger lokal kraftproduksjon.

- Tromskraft sa jo selv at dette ikke ville skjedd om vi hadde hatt vindparken oppe. Dette er viktig for forsyningssikkerheten. Vi bør absolutt ha mer kraftutbygging her.

Det er for tiden vanskelig å få lønnsomhet i vindkraft. Troms Kraft har annonsert at de vi selge Fakken-anlegget på Vannøya om det dukker opp en kjøper. De har også inne søknad til konsesjon på utbygging av Rieppejavri i Skibotndalen. Om konsesjonen blir gitt vil også denne bli lagt ut for salg.

Det gjør ikke Sørensen bekymret.

- De vil satse på vannkraft, og det er sikkert riktig for dem.

- Kan det være interessant for dere å kjøpe Rieppi-prosjektet?

- Om vi får bygge ut Kvitfjell og Raudfjell, er det absolutt noe vil vurdere. Med den nye kraftlinjen Balsfjord-Hammerfest er det god kapasitet. 

Kommentarer til denne saken