Gå til sidens hovedinnhold

Ny avtale: Gjør klart for å ta imot giftige masser fra Europa i Balsfjord

Artikkelen er over 2 år gammel

Har investert 35 millioner kroner: Nordnorsk avfallsaktør åpner for flyplassforurensede jordmasser.

TROMSØ (Nord24.no): Betydelige investeringer har gjort den nordnorske avfallsaktøren Perpetuum godkjent som mottaker for PFAS-forurensede masser. Et nytt samarbeid skal skape internasjonal interesse for de unike deponitjenestene i Troms.

Perpetuum er Nord-Norges største privateide avfallsaktør, og tilbyr blant annet tjenester innenfor avfallshåndtering, slamsuging- og sanering. De siste par årene har den Troms-baserte gruppen, som har deponi og anlegg i Balsfjord, investert rundt 35 millioner kroner i oppgraderinger som nå gjør dem godkjent for håndtering av såkalte PFAS-forurensede masser. Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) er organiske fluorforbindelser og miljøgifter som har vært brukt siden 1950-tallet, og som i dag forurenser jordmasser både i Norge og internasjonalt.

Gjør god butikk på gamle miljøsynder og farlig gift: Det kan ligge en million tonn i Nord-Norge

Flyplasser

De største utfordringene her til lands befinner seg på flyplassene, forteller adm. dir. i Perpetuum, Are Lorentsen.

– Brannskum har inneholdt giftige PFAS-stoffer helt frem til 2007, så i dag ser vi at svært mange flyplasser har kontaminerte PFAS-masser de har fått pålegg om å håndtere. Disse stoffene er belastende for miljøet, og deponering er i dag den beste og tryggeste måten å håndtere de forurensede jordmassene på, sier Lorentsen, ifølge en pressemelding.

Perpetuum har i dag en mottakskapasitet på rundt 400.000 tonn PFAS- forurensede masser, og har et utbyggingspotensial på rundt fem millioner tonn til.

– I praksis bidrar denne typen deponering til en kjemisk stabilisering av forurenset jord, der restprodukter fra industrien blir benyttet som et bindende element – eller sorbent. Denne teknologien egner seg godt både til å binde tungmetaller og PFAS, forteller Lorentsen.

Avtale skal hente avfall fra Europa

Behovet for deponitjenester av denne typen avfall er betydelig i Skandinavia, men nå åpner Perpetuum også muligheten for å finne aktører ute i Europa med behov for PFAS-deponering. Derfor inngår selskapet nå en avtale med avfalls- og gjenvinningsaktøren Geminor, som skal undersøke mulighetene for å hente og sikre PFAS-masser i Troms.

– Internasjonalt finnes det knapt noen som kan tilby spesialtilpassede, bunntette deponiceller av denne typen, så per i dag er deponiet til Perpetuum rimelig unikt i Europeisk sammenheng. Vårt ønske er å bidra med at PFAS og andre giftige stoffer forvares på en trygg måte i Norge. Nå må vi undersøke omfanget av denne forurensingen i Europa, og se hvordan vi sammen med Perpetuum kan få håndtert massene forsvarlig, forteller landssjef for Geminor i Norge, Kjetil Hausken, ifølge meldingen.

– Flytting av denne typen masser er regulert på nasjonalt nivå, og er det er ikke fritt fram å sende PFAS-forurensede masser over landegrensene. Å kartlegge behovet og mulighetene som ligger i å sikre PFAS kontaminerte masser blir en viktig oppgave for oss i tiden som kommer, sier Kjetil Hausken.

Gjør gull av søppel og eierne henter ut 18 millioner: - De pengene blir investert lokalt

Hittil har private Perpetuum vært alene i markedet - nå får de en offentlig konkurrent som lover priskamp

SLUTT

INFO: Vedlagte bildefiler kan benyttes fritt. For mer informasjon eller ytterligere kommentarer, vennligst kontakt Country Manager Geminor i Norge, Kjetil Hausken, tlf. +47 959 08 801, e-mail: kjetil.hausken@geminor.no https://geminor.no

eller se perpetuum.no

Om Geminor: Geminor ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for energigjenvinning av ulike typer avfall som refuse-derived fuel (RDF), solid recovered fuel (SRF), farlig avfall og avfallstrevirke samt gjenvinning av papir, papp, plast, trevirke og andre typer avfall i det nord-europeiske markedet. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Tyskland, og sysselsetter totalt 48 fagpersoner. Selskapet håndterer mer enn 1,5 millioner tonn avfall hvert år og har kontrakter med mer enn 80 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på ca.115 millioner euro.

Kommentarer til denne saken