Den konstituerte direktøren får ansvaret for å lede en enhet med 17 medarbeidere som leverer investeringstjenester til både privat- og bedriftsmarkedet.

– Jeg setter stor pris på å få en slik forespørsel, og jeg trengte ingen betenkningstid før jeg takket ja. Jeg er enormt motivert, og gleder meg til å få lede denne gjengen med usedvanlig dyktige og flotte folk, sier Jon Christoffersen.

40-åringen har en master i økonomi og administrasjon fra UiT Norges arktiske universitet. Han har jobbet i Sparebanken Nord-Norge siden 2008, både som senior rentemegler og senior porteføljeforvalter. De siste to årene har Christoffersen jobbet som senior megler i nettopp SNN Kapitalmarked.

Han overtar jobben etter Tom Robin Solstad-Nøis, som har valgt å forlate SpareBank 1 Nord-Norge til fordel for ny jobb i Coop Nord. SpareBank 1 Nord-Norges konsernsjef Liv B. Ulriksen er veldig glad for at Christoffersen har takket ja til å konstitueres som direktør.

– Jon kjenner fagområdet godt, og jeg er trygg på at han vil lede arbeidet i Kapitalmarked på en god måte framover. Det skjer mye spennende i enheten om dagen, innenfor både verdipapirhandel, Corporate Finance, risikorådgivning og spare- og plasseringsrådgivning. Blant annet har de for første gang vært tilrettelegger på en børsnotering i forbindelse med at Gigante Salmon AS skal på børs, sier Ulriksen., ifølge en pressemelding.