Nord-Norge har mandag rekordpriser, med døgnpris på 2,55 kroner kWh.

Den rekorden står ikke lenge. I følge kraftbørsen Nord Pool kan vi tirsdag vente en snittpris på over tre kroner per kWh. Tirsdag ettermiddag får vi en makspris på over 5 kroner per kWh.

Tirsdagens snittpris per kWh er 67,8 øre høyere enn mandag og 2,77 kroner høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Prisen er fortsatt lavest i landet. Mens Trondheim ligger på 3,80, vil de sørligste regionene får en pris på nær 4,40.

Unngår rasjonering

I en fersk analyse mandag peker NVE på at rekordlav kraftproduksjon, kraftimport og mer nedbør enn normalt har gitt en sterk økning i fyllingsgraden i det sørlige Norge gjennom høsten.

Ifølge NVEs analyser kommer vi til å unngå kraftrasjonering til våren selv om vinteren skulle bli kald.

Men hele regningen havner ikke på fakturaen. Handelssjef Tom Erik Olsen i Ishavskraft fortalte i søndag til Nordlys at også den nordligste regionen trolig vil falle inn under ordningen for strømstøtte i desember.

Får trolig strømstøtte

Denne dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Hittil er Nord-Norge eneste region der strømprisen ikke har nådd opp til et slikt nivå per måned. Men nå i desember kan altså landsdelen bli en del av det dystre bildet.

– Ja, nå er det fortsatt lenge igjen av måneden, og vi skal inn i ei romjul der det generelt brukes litt lite strøm. Men mye tyder på at vi ikke slipper unna. Hittil er snittprisen 1,2 kroner, så sannsynligheten for å komme under begynner å svinne hen, fortalte Olsen til Nordlys søndag.

  • Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 5,49 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.