- Jeg synes det er ekstremt betenkelig – især for distriktene - om EU sitt krav til rapportering blir så omfattende at vi ikke lenger kan drive bank når vi både er lønnsom, solid og gjør en viktig samfunnsoppgave, sier Werner Martinsen, banksjef i Lofoten Sparebank.

Økonomisk er lokalbanken så solid som den kan bli.

- Du skal lete lenge for å finne en norsk bank som leverer bedre enn Lofoten Sparebank, sier administrerende direktør i Sparebankforeningen, Ole Morten Gevig.

Henger ikke på greip

- Vi har en egenkapital på vel 22 prosent – kravet ligger på 8-10 prosent. Om det nå kommer krav om at vi små-banker må ha samme rapporteringsplikt som de store multinasjonale bankene – så er det noe som ikke henger på greip. Vi er ikke i EU en gang, sier banksjef Martinsen.

Økonomisk er det ikke så mye mer Lofoten Sparebank kan gjøre. De leverer på alle områder. Lønnsomheten er veldig god. Kapitalen er på plass.

- Vi har ansatte som gir alt for arbeidsplassen sin, har endringsvilje og er gode til å holde seg oppdaterte og til en hver tid forberede seg for nye måter å gjøre ting på i en digital verden som utviklere seg med turbo fart, sier banksjefen.

Primærnæringene

LES MER: For noen år siden hadde vi en i hver kommune – i dag har vi kun syv igjen i hele Nord-Norge

Banken har spesialisert seg på jordbruk og fiske og næringslivsmarkedet utgjør 30 prosent av forvaltningsandelen.

- Primærnæringene er store i Lofoten. Vi føler vi behersker jordbruk og fiske godt. Vi kjenner næringslivet. Vi kjenner kundene. Vi er på samme banehalvdel når vi diskuterer med dem, sier Martinsen.

Og personkundene er så lojale at de tar banken sin med seg når de flytter.

 Lofoten Sparebank ble stiftet i 1909, den gang under navnet Borge Sparebank.  Lofoten Sparebank er eneste selvstendige bank med hovedkontor i Lofoten – og en av Nord-Norge syv banker som er igjen med hovedkontor i landsdelen.

Stress-test

Martinsen husker godt den store bankfusjonsbølgen på 80-tallet.

- Da var mantraet fusjoner eller forsvinn. Veldig mange fusjonerte, men de av oss som valgte å være selvstendige har klart seg godt. Vi er solide og har klart å følge myndighetenes krav til nå. Selv om det er mye papirarbeid og rapportering, sier Martinsen.

Om kravene nå spisses så til at det er umulig å drive lokalbank, så mener han det er blitt uforståelig. Han leser i finansavisen om at DnB besto sin stresstest i EU-systemet.

 

- Gjett om vi er stress-testet vi også, sier Werner Martinsen.. 

Har tro

Ole Morten Gevig, adm dir i Sparebankforeningen mener at Nord-Norge sett i forhold til folketall er greit skodd med lokalbanker. Et lokalbankmangfold han har tro på vil kunne overleve tross nye krav til kapital som kommer.

- De nye kapitalkravene er til å leve med også for de små bankene.  De aller fleste av de norske bankene er relativt godt skodd og har kapitalkravene på plass allerede. Kravene til rapportering kan bli en større utfordring, sier Gevig.

Han sier det er mer komplekst å drive bank nå enn tidligere – og mer komplekst vil det bli. Men det er utfordringer han mener det er mulig å finne løsninger på. Alliansesamarbeidet som eksempelvis Eika-grupperingen og Sparebank1-systemet er i så måte viktige for å opprettholde både småbankene og de regionale bankene.

 

- I dag ser framtiden relativ lys ut for vår bankstruktur, mener han, selv om der også er noen skyer i horisonten.

Nye standardiserte krav til rapportering og internkontroll er ikke laget med tanke på små norske sparebanker, men med tanke på store multinasjonale banker. Blir rapporteringskravene like komplekse og like omfattende for de små og oversiktlige bankene, så ligger det betimelig frykt knyttet til om de små bankene vil sto i fare for og rett og slett måtte rapportere seg i hjel.

Kan bli vanskelig

-  Småbankene ligger godt an i forhold til kapitaldekningen. Men jeg tror det kan bli vanskelig for noen – selv om de er inne i allianser og grupperinger. Vanskelig på grunn av reguleringene og mengden av rapporteringer som kan komme til å kreves. EU-krav som ikke vi kan gjøre noe med, uttalte Finanstilsynets Erik Lind Iversen, fungerende direktør for bank- og forsikringstilsyn, til Nord24.no i går.

- Norske myndigheter må være bevisste på at mangfoldet i det norske banksystemet med små lokalbanker, regionbanker og store banker er viktige i forhold til norsk mangfoldet i næringsliv, mener Gevig.