Aker Solutions kan måtte kutte arbeidsplasser som følge av dårligere tider innen markedet for vedlikehold og modifikasjon på norsk sokkel.

Det bekrefter selskapet overfor Offshore.no.

- Gjelder inntil 200 ansatte

- Vi har blant annet sett på mulighetene for å overføre ansatte i vår V&M-virksomhet til andre deler av organisasjonen, både i og utenfor Norge. Vi ser også på mulighetene for å finne arbeid utenfor Aker Solutions for våre ansatte. Dette gjelder inntil 200 ansatte i V&M-virksomheten, og vi samarbeider tett med de tillitsvalgte for å finne løsninger. Vi kan ikke utelukke nedbemanning, men strekker oss langt for å finne alternative løsninger, sier kommunikasjonsdirektør Bunny Nooryani i Aker Solutions til Offshore.no.

Kuttene vil i såfall komme i Stavanger, Bergen og Midt-Norge.

Nok å gjøre i nord

Det bekrefter også regionleder i nord, Kjell-Are Vassmyr.

- I Aker Solutions opplever vi at nedgangen i vedlikehold- og modifikasjonsmarkedet på norsk sokkel skaper utfordringer med hensyn til bemanningssituasjonen i Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansund, opplyser regionleder Kjell-Are Vassmyr i Aker Solutions Nord-Norge til Nord24.

Han sier de ansatte i Tromsø og Sandnessjøen ikke blir berørt av eventuelle kutt nå.

- De ansatte ved vårt kontor i Tromsø jobber for både MMO (avdelingen for vedlikehold, modifikasjon og operasjoner), Engineering (ingeniørvirksomheten) og Subsea (undervannsløsninger for olje- og gassindustrien) og har per dags dato en stabil arbeidsmengde. Det samme gjelder for verftet vårt i Sandnessjøen, forsikrer Vassmyr.

Passert 200 ansatte

Han sier Aker Solutions nå har passert 200 ansatte i nord totalt og at det tallet forblir stabilt en stund framover.

- Vi ser ikke behov for å rekruttere flere på kort sikt, sier Vassmyr til Nord24.