Ansatte ut mot Ymber-direktøren:- Vi er feilaktig svartmalt i en fusjonsiver

KRITISK: TIllitsvalgt, Geir Holmtun, i Ymber fraråder salg.

KRITISK: TIllitsvalgt, Geir Holmtun, i Ymber fraråder salg.

Artikkelen er over 6 år gammel

De ansatte i Ymber frykter halvparten av arbeidsplassene vil forsvinne ved en fusjon med Troms Kraft. I et internt brev ber de styret og eierne om skrinelgge planene.

DEL

I et internt brev til styret i Ymber og eierne av selskapet, ber tillitsvalgte Geir Holmtun og Kjetil Hansen, på vegne av flertallet av de ansatte, om at styret og eierne ikke fusjonerer med Troms Kraft Produksjon.

De ansatte trekker fram at det i løpet av de siste ti årene er utbetalt mer enn 220 millioner kroner i utbytte til eierne av Ymber.

Styremøte i morgen

Det er innkalt til et ekstraordinært styremøte i Ymber fredag hvor saken skal behandles på nytt. Det skjer fordi et styremedlem mener å ikke ha oppfattet saksframlegget korrekt sist gang saken ble behandlet. Sist gang flertallet gikk imot fusjon. Nå er det helt åpent igjen.

Som en reaksjon på "omkampen" har de ansatte sendt et brev til sine eiere og til styret i kraftselskapet hvor de mener Ymbers framtid er svartmalt som følge av fusjonsiveren.

"Vi ansatte mener at en så ensidig «svartmaling» av Ymber sin fremtid som har kommet fram i media og fra vår administrerende direktør ikke er representativt for framtiden vår. Det kan virke som at Ymber ikke har noen fremtid! Dette er positivt feil. Ymber har en god, spennende og utfordrende (positivt) fremtid i mange år fremover, og med MYE større trygghet både for eiere, ansatte og regionen, enn å fusjonere/selge seg inn i Troms Kraft-konsernet", skriver de to tillitsvalgte.

I det lange brevet framkommer det at de ansatte ikke stoler på at arbeidsplassene i Nord-Troms blir bevart etter en fusjon. Tvert imot tror de at over halvparten av arbeidsplassene vil kunne forsvinne.

Kjøp ut TK

De ansatte ber styret heller vurdere å kjøpe Troms Kraft sin aksjepost i Kvænangen Kraftlag - som Troms Kraft i dag er største eier i.

- Ifølge strategiplanen til Ymber er økt produksjon et av satsingsområdene. Ymber har tidligere forhandlet fram en oppkjøpsavtale for overtakelse TK sin aksjepost i Kvænangen Kraft, som ble stoppet av TK sitt styre i tolvte time. Med tanke på TK sin finansielle situasjon er vel et nytt fremstøt mot oppkjøp av TK sin aksjepost en god strategi frem for i gi/bytte bort arvesølvet (Ymber), skriver de tillitsvalgte Geir Holmtun og Kjetil Hansen på vegne av Ymberansatte i brevet.

Viktig for lokalsamfunnet

De viser til rapporten " Samfunnsmessige virkninger av lokale og regionale energiselskaper" utgitt av Trøndelag Forskning og Utvikling AS i 2012 - som Ymber medvirket til. Rapporten konkluderte med:

" Analysene viser at de mindre nettselskapene i distrikts-Norge har betydelige samfunnseffekter. Om disse selskapene slås sammen med større nettaktører, kan det bli en negativ sysselsettingsvirkning tilsvarende 60-70 % av arbeidsplassene i disse selskapene i dag. Våre resultater viser her at inntekter fra salg av eierandelene ikke vil kunne kompensere fullt ut for disse negative sysselsettingsvirkningene. Mange lokalsamfunn vil derfor kunne få en svakere utvikling om de mindre nettselskapene skulle bli slått sammen større aktører."

- Denne rapporten inneholder mange elementer som man bør ta stilling til før man tar en avgjørelse om en eventuell fusjon mellom Ymber og TK. Man bør legge vekt på hva Ymber gjør for lokalsamfunnene i vår region, både med at Ymber skaper trivsel og lokale arbeidsplasser i regionen ved å handle mye lokalt og sponsing av forskjellig lag og foreninger og arrangement, mener de tillitsvalgte i det lange brevet til styret.

Troms Krafts økonomiske utfordringer

LES OGSÅ: Ymber-eier er sjokkert - raser mot egen styreleder

I brevet skriver de at Troms Kraft er i en svært vanskelig økonomisk situasjon og at de mener selskapet vil være preget av dette i lang tid fremover.

- I tillegg står de overfor flere svært kapitalkrevende utfordringer i sitt eget nett i tiden fremover, i områder som har langt større energiforbruk(KILE-risiko) enn i vår region.På denne bakgrunnen mener vi konsekvensen av en fusjon vil være en dramatisk nedprioritering av tiltak for å sikre/bedre leveringsikkerheten i vår region.

Regjeringens oppnevnte utvalg, som for en tid tilbake kom med Reiten-rapporten (RR) er brukt som argument for en fusjon. Men de ansatte mener at dette bare er en uttalelse - og ikke et vedtak.

- Det blir feil å fatte vedtak på dette dokument da det ikke er vedtatt og at det helt sikkert kommer andre elementer som man ikke har tatt hensyn til i denne rapporten, mener de ansatte.

Artikkeltags