Derfor er boligmarkedet i Tromsø usunt

Konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge Jan-Frode Janson må kutte kostnader på 40 millioner kroner som følge av økt arbeidsgiveravgift

Konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge Jan-Frode Janson må kutte kostnader på 40 millioner kroner som følge av økt arbeidsgiveravgift Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Det nordnorske boligmarkedet vokser over hele fjøla – men ett av markedene er usunt. Det mener toppsjef i Sparebank1 Nord-Norge, Jan-Frode Janson.

DEL

Nord-Norge har siden 2010 vært inne i en periode med sterk vekst.

Vekst i folketall, sysselsetting og reallønn har videre gitt økt etterspørsel fra lokalt næringsliv.

Den svakere veksten som preger norsk økonomi har i mindre grad slått ut i Nord-Norge. Arbeidsmarkedet er stramt med bare 2,7 prosent ledige per juni 2014.

Usunt i Ishavsbyen

Det ligger også an til fortsatt høye investeringer i landsdelen.

Sparebank1 Nord-Norges prognose for 2014 tilsier vekst i regional verdiskapning (BNP) på tre prosent i Nord-Norge, mot to prosent for landet som helhet.

Boligmarkedet i Nord-Norge holder høy aktivitet med økende boligbygging, lav formidlingstid og markert prisoppgang i de største byene.

Tallene gleder toppsjef i Sparebank1 Nord-Norge, Jan Frode Janson.

Men det er ett unntak – boligprisene i Tromsø:

- Bildet er at kommunene i Nord-Norge opplever vekst i boligprisene, men det er fortsatt på et nivå som er lavere enn landsnittet – med ett unntak. Det er ett sted det er en vekst som er større enn det som er sunt. Denne ene kommunen er Tromsø, der veksten har vært veldig høy.

- Hva mener du med det?

- På steder der veksten er over ti prosent er det en usunn og ikke bærekraftig vekst.

I Tromsø er veksten på 12 prosent.

Økt byggeaktivitet

Han håper at høy boligbygging for tiden skal dempe noe av veksten, men påpeker at det bygges boliger spesialsydde for de bemidlede – og ikke for ungdommen – der behovet er størst.

- Det bør også være boliger som unge har råd til. Mye av det som bygges er er leiligheter med høy pris og høy standard, sier han, og legger til:

Formidlingstiden – tiden det tar å selge en bolig – går stadig nedover i Tromsø. I Stavanger og Sandnes – vekstbyene fremfor noen i de seneste årene – butter det imidlertid i mot.

Janson sier at formidlingstiden er en av indikatorene som banken følger nøye.

- Stavanger og Rogaland blir mer direkte rammet av svingninger i oljemarkedet, som foreløpig er lite viktig i Norge.

Sjeføkonom: - Tromsø hetest i landet

Sjeføkonom i finanskonsernet Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen, har de siste 20 år jobbet med makroøkonomiske analyser i blant annet DnB, Alfred Berg og Norges Bank.

I sin ferske blogg tar han også for seg tilfellet Tromsø:

  • Les analysen hans her.

Her skriver han:

"Pressområdet Tromsø er fortsatt vårt heteste marked, med en prisvekst på over 12 pst fra juli i fjor til juli i år. I samme periode hadde Stavanger en av de svakeste utviklingene, med en nedgang på nesten halvannen prosent. En av mine yndlingsindikatorer, formidlingstiden, forsterker det divergerende bildet. Mens det tok bare 31 dager å omsette en bolig i Nordens Paris, tar det stadig lengre tid, nå 50 dager, å omsette en bolig i Stavanger. I nærliggende Sandnes – hele 72 dager."

For landet som helhet er prisutviklingen ganske på det jevne - opp 1,4 prosent siden juli i fjor.

"Et svakhetstegn er at formidlingstiden stadig stiger, noe som tyder på et svært så selektivt marked.", skriver Andreassen.

Råd til boligkjøperne

Rådet til sjeføkonomen er å finstudere prisstatistikkene - ned på nabolagsnivå.

"Har du ikke fått solgt etter et par visninger, bør du vurdere å kutte prisen på ditt salgsobjekt. Er du derimot i et hett marked, bør du kanskje avslå et forhåndsbud på takst. Markedene har sjeldent vært så forskjellige i ulike deler av Norge, som de er nå."

Han spår at Tromsø vil fortsette veksten:

"Neste år ventes faktisk å bli mer av det samme. De sterkeste markedene vil fortsatt være der formidlingstiden i dag er lav. Tromsø og våre tre største byer er antatt å bli vinnere også neste år. I Agder-fylkene, må nok prisene fortsatt justeres hvis formidlingstiden på om lag hundre dager skal normaliseres. Rogaland vil fortsatt utvikle seg svakt."

Til slutt kan det være en ide for boligkjøperne å interessere seg for oljemarkedet:

"Hvor ille det blir i de oljeavhengige boligmarkedene vil selvfølgelig avhenge av utsiktene for næringen. Min gjetning er at 2015 kan bli vanskelig, med at mangel på olje fortsatt vil være et så vidt stort globalt problem at leverandørnæringene før eller siden vil få et oppsving igjen. Et oppsving som forløser ny vekst i våre hardest rammede boligmarkeder."

Hett boligmarked

Nord24.no har dokumentert det hete boligmarkedet i Tromsø i en rekke artikler.

Les mer her:

Artikkeltags