Norges sjømatråd presenterer hyggelige tall på vegne av norsk sjømatnæring etter tredje kvartal. Så langt i år er det eksportert norsk sjømat for 48,5 milliarder kroner. Det er en økning på 6,7 milliarder kroner, eller 16 prosent.

Laksehopp tross importstopp

Spesielt laksenæringa, som fikk russisk boikott i fanget i august, kan glede seg over gode tall.

– Norsk sjømateksport vokser videre når vi nå passerer årets tre første kvartaler. Veksten fortsetter på tross av importstoppen til Russland, men det er fortsatt tidlig å konkludere på effekten av at vårt største marked har falt bort, sier kommunikasjonsdirektør Christian Chramer i Norges sjømatråd.

Lakseøkning på 17 prosent

Tallene forteller i hvert fall at det går så det griner. Veksten i lakseeksporten fra september i fjor til september i år var på 7 prosent eller 232 millioner kroner. Eksporten endte på 3,5 milliarder kroner i september.

Hittil i år er veksten enda større: 17 prosent eller 4,7 milliarder kroner.

Totalt er det eksportert norsk laks for 31,9 milliarder kroner hittil i år.

– Til tross for at norsk laks har vært utestengt fra det russiske markedet de to siste månedene, ser vi en total økning i eksportverdien. Etterspørselen øker fortsatt og vi ser både økt eksportvolum og høyere laksepriser, sier bransjesjef Paul T. Aandahl for laks og ørret i Norges sjømatråd.

Høy pris og markedsvridning

Forklaringa på eksportveksten er hovedsakelig at gjennomsnittsprisen på fersk hel laks er fire prosent høyere i september i år enn på samme tid i fjor. Gjennomsnittsprisen var i september på 34,85 kroner. Så langt i år er gjennomsnittsprisen hele 42,15 kroner per kilo. Det er over tre kroner mer enn samme periode i fjor.

Norges sjømatråd konstaterer også at kampanjene for å selge mer laks i EU ser ut til å fungere. I september var EU-økninga 15 prosent. Så langt i år er økninga på hele 19 prosent. Norge har eksportert laks til EU for 21,7 milliarder kroner så langt i år. Polen og Frankrike er de største markedene.

Eksporten til Asia og USA øker også, mens Øst-Europa kjøper mindre norsk laks. Dette som følge av uroen i Ukraina og russisk importstopp.

Bra for torsk og ørret

For laksens lillebror, ørreten, går det også bra. Eksporten av ørret var på 207 millioner kroner i september, en økning på åtte millioner eller fire prosent fra samme måned i fjor. Totalt er det eksportert ørret for 1,8 milliarder kroner så langt i år, en økning på 139 millioner eller åtte prosent.

Hvitfisken svømmer også med fornyet kraft ut i verdensmarkedene. Både klippfisk, fersk og fryst torsk har en økning, mens saltfisken går litt tilbake.

Verre for silda

Silda har det imidlertid vanskeligere ute i markedet. Dette skyldes hovedsakelig bortfallet av Russland som marked fra 1. januar i år, samt uroen i Ukraina, som var det nest største markedet for norsk sild.

Makrellen spreller imidlertid som aldri før. Her økte eksporten med hele 117 prosent eller 393 millioner kroner i september. Så langt i år er eksporten økt med 651 millioner kroner til totalt 1,7 milliarder kroner.

FLERE SAKER: Les alle laksesakene på Nord24 her!