Høsten 2012 flyttet familien inn i sin nye enebolig i Hamna. Men etter hvert som dagene ble kortere utover høsten og vinteren, ble familiens boligdrøm forvandlet til skuffelse og frustrasjon.

Knirk i flere gulv, feilmontert trapp, vannlekkasje i garasjetaket og manglende fall på flere bad i huset er noen av manglene som familien mener de avdekket i månedene etter innflytting.

Nå har familien gått til sak mot Tromsø-investor Ernst Myrbakk, som satt som styreleder og medeier i Hanssen og Myrbakk Utleiebygg ANS, frem til selskapet ble avviklet mot slutten av 2012.

Resultatløs mekling

Frem til da hadde selskapet leid ut Hamna-boligen, som ble bygget i 2009.

- Her er det snakk om en familie som har kjøpt et hus som er nesten nytt, med klare forventninger om at det ikke ville være behov for utbedringsarbeider eller oppussing i overskuelig fremtid. Når de da oppdager så store mangler ved boligen, så er det en stor belastning for dem, sier Eli Øverås, som er parets advokat.

Til sammen vil det koste 700 000 kroner å utbedre manglene familien mener boligen har, ifølge takstmannen de har hyret inn.

Det er dette beløpet de krever Ernst Myrbakk for, når saken skal behandles i Nord-Troms tingrett over tre dager i slutten av oktober.

- Vi har forsøkt rettsmekling, uten hell. Nå går det mot full hovedforhandling i retten, sier advokat Øverås.

Første møte med retten

Familiens krav om prisavslag og erstatning er bare én av flere rettssaker i Nord-Troms tingrett i høst med bakgrunn i bolighandler hvor kjøper og selger krangler så busta fyker etter innflytting.

Hver fjerde boligkjøper i Norge klager på kjøpet de har gjort, viser tall fra forsikringsselskapet Help. Tallet er basert på mer enn 30.000 saker med kunder som har boligkjøperforsikring.

Mange krav blir avvist av forsikringsselskapene, noen blir løst i Forliksrådet, andre ved rettsmekling.

Dersom ingen ting fører frem, blir det full rettssak, med alt det medfører.

- For de fleste er det en stor belastning å havne i denne type saker. Ofte er det bolighandler som utløser nordmenns første møte med domstolene, sier seniorrådgiver Johan H. Gåsbak i forskningsstiftelsen SINTEF.

Gjengangerne

Han har vært sakkyndig vitne i flere rettstvister opp gjennom årene, og vet hvor høyt konfliktnivået er i slike saker.

I norske rettssaler krangles det mest om mangler eller skader på bad, drenering og el-anlegg, som også er de delene av boligen som det er dyrest å utbedre.

- Påstander skal dokumenteres, og avansert utstyr må tas i bruk for å taksere påståtte skader og mangler. Kostnadene begynner raskt å rulle, i tillegg til at det i utgangspunktet er snakk om boliginvesteringer til store summer, sier Gåsbak.

I tillegg risikerer man flere runder i retten.

- Taper man, må man jo vurdere om man skal anke. Det er jo en ytterligere belastning, fastslår seniorrådgiveren.

Håper på løsning

Investor Ernst Myrbakk beklager at eneboligen i Hamna er blitt advokatmat. Aller helst ville han ha sett en løsning utenfor rettssystemet.

- Å havne i retten er det verste som er. Det er bortkastet tid og synd for alle involverte. Dette er en forholdsvis liten sak som har eskalert og blitt gjort større i løpet av et par år, sier Myrbakk.

Han erkjenner at familien har rett i at boligen har mangler som ikke var kjent da kjøpskontrakten ble inngått sommeren 2012.

- Men vi er uenige om hvor mye det vil koste å utbedre dette. En sak har alltid to sider, og jeg mener at de reelle kostnadene vil være vesentlig mindre enn beløpet motparten krever. Vår egen takstmann jobber med denne saken nå, og jeg håper og tror vi kan møtes og komme til enighet før saken går for retten, sier investoren.

Nye standarder

I 2007 nedsatte den rødgrønne regjeringen et utvalg som skulle gjøre det tryggere å handle bolig i Norge. Antallet boligtvister skulle ned.

Men byråkratiets kvern maler sakte. Utvalgets rapport, som ble levert i 2009, havnet i en departemental skuff. Der ble den liggende.

Til slutt bestemte bransjen seg for å ta grep selv.

Fra nyttår innfører alle medlemsbedriftene i Eiendomsmeglerforetakenes Forening obligatorisk tilstandsrapport, skrevet etter grundige undersøkelser som skal avdekke skjulte feil og mangler ved boligen.

Seniorrådgiver Johan H. Gåsbak håper og tror det vil ta ned temperaturen som oppstår etter hver fjerde bolighandel.

- Det er lett for meg som ekspert å råde folk om å ha med seg fagfolk på visning. Men slik som eiendomsmarkedet i Norge fungerer i dag, så er det ofte lettere sagt enn gjort. Nå vil profesjonelle takstmenn gå mye grundigere til verks enn før. Det er all grunn til å tro at det vil bli tryggere å kjøpe bolig i Norge, sier Gåsbak.