Nord24.no har gått gjennom utbytteavsetningen til de selskapene som har levert inn regnskap for 2013 – og i år, som for så vidt også i fjor, er det kraftbransjen og oppdrettsnæringen som gjør de største utbetalingene til sine eiere. Det betyr at kommunene og fylkeskommunene fortsatt er blant de eierne som henter mest kontanter ut fra sine selskaper. Dog er utbetalingene i 2013 noe mindre enn tidligere år for de aller fleste kraftselskapene. Verd å merke seg er det også at en relativt stor andel av disse utbyttene går inn i kassen til Troms Kraft - hvor de nok forblir inntil selskapet har kommet seg på beina igjen etter kultur-smellen i Sverige i 2011.

Disse betaler ut mest utbytte

Disse 20 selskapene betaler alle ut over 20 millioner i utbytte over 2013-regnskapet:

Som det fremgår av listen, er det ikke i Nord-Norges største by at verdiene skapes for eierne. Selskapet KSAT er faktisk alene med Tromsø-lokalisering på listen over de 20 bedriftene i Nord-Norge som har betalt ut mest i utbytte til sine eiere i 2013.

Mens de største utbyttene betales i Nordland og i Finnmark:

Helgeland Kraft som eies av en rekke Helgelanskommuner satte av 63,8 millioner i utbytte til sine kommuner i 2013, langt over en dobling av utbetalingen fra 2012. Selskapet har økonomi til det: De omsetter for 1,3 milliarder kroner og har et resultat før skatt på 233 millioner. Det er Rana kommune som er største eier med 26 prosent av aksjene. Men også Vefsn kommune (18 prosent), Alstahaug kommune (10 prosent) og Brønnøy kommune (9 prosent) får penger inn i kommunekassene.

Spiser av egenkapitalen

Som kjent er ikke Troms Kraft i stand til å betale ut utbytte til sine eiere, Tromsø kommune og Troms Fylkeskommune. Men Ishavskraft i Alta, (hvor Troms Kraft eier 50 prosent) må være så god å punge ut. 25 millioner kroner i utbytte i 2013 - og når resultatet var 19 millioner etter skatt, betyr det at de måtte hente ut penger av egenkapitalen for å betale ut eierne sine. Troms Kraft fikk halvparten, de andre; Alta Kraftlag, Ymber Repvåg, Luostejok og Nordkyn delte resten.

Kvænangen Kraftverk betalte sine eiere 21 millioner kroner i utbytte i 2013 - av en omsetning på 104 millioner og et ordinært resultat før skatt på 47 millioner kroner. Også her var det Troms Kraft som fikk storparten av utbyttet. Selskapet eies av Troms Kraft Produksjon (48,2 prosent) mens Ymber eier 18, 6 prosent, Alta Kraftlag og Repvåg Kraftlag henholdsvis 15 prosent og 14 prosent.

Varanger Kraft AS er fortsatt god butikk for kommunene i Øst-Finnmark. Selskapet, som omsetter for 482 millioner kroner, betalte ut 40 millioner kroner til eierne sine i fjor. 10 millioner mindre enn året forut. Selskapet hadde et ordinært resultat før skatt på 67 millioner kroner. Største eier er Sør-Varanger kommune (31 prosent), mens Vadsø er nest størst (22 prosent). Resten av eierskapet består av Tana, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg og Nesseby kommune.

Nordkraft og Salten kraftsamband

Nordkraft AS har vært gjennom en kraftig runddans i forhold til verdifastsettelsen av småkraftporteføljen sin og har måttet ta store tap de siste år. Men utbytte ble utbetalt. I 2013 ble utbyttet satt til 40 millioner kroner tross i at selskapet gikk med et ordinært resultat før skatt på minus 141 millioner kroner av en omsetning på 457 millioner kroner. Utbyttet blir fordelt mellom største eiere som er Narvik kommune (50 prosent) Troms Kraftforsyning og Energi (33 prosent) og Hålogaland kraft (16,66 prosent).

Konsernet Salten Kraftsamband hadde et noe svakere år i fjor enn i 2012 - og utbytte ble redusert deretter. Salten Kraftsamband omsatte i fjor for 967 millioner kroner - resultatet før skatt endte på 172 millioner og utbytte ble satt til 53 millioner kroner - 20 millioner mindre enn året før. Bodø Kommune er største eier med 40 prosent av aksjene, Troms Kraftforsyning og Energi eier 23,67 prosent. Resten av pengene ble fordelt på Nordland næringsvekst, Fauske kommune og Bodø Energi.

LES OGSÅ: TK har tapt 450 mill i Nordland

Gullfisken

Det er fortsatt store og gode penger i fisk - både i merder og til havs.

Lofoten Viking betalt Nergård-konsernet og sine andre Værøy-eiere L.Hardy og Enram 35 millioner i utbytte i fjor, samme sum som NordLaks Holding As på Stokmarknes betalte ut til sine eiere Berg-familien.

Dønna Havfiske satte av 51 millioner i utbytte til eieren Dønna Invest - som igjen eies av Johnny Bergfjord og Arnt Inge og Geir-Ove Aaker, mens Lovund-kongen Vigner Olaisen AS betalte ut 40 millioner kroner til sine eiere der Lovundfjellet Holding og Helgeland Invest er største eiere.

NSR Finnmark (tidligere Altafjord Laks) betalte ut hele 100 millioner kroner i utbytte i 2013. Omsetningen til selskapet var på 531 mill og resultatet på 150 millioner. Eierne er Trondheimselskapet Norway Royal Salmon ASA - som igjen har flere mindre nord-norske eiere blant sine aksjonærer.

Anlegg og teknologi

Andre selskaper som kan hente utbytte av sine investeringer er milliardkonsernet Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom AS. De betalte i fjor ut 25 millioner kroner i utbytte til sine eiere Hålogaland anlegg og Lovik Holding som igjen er i Nilsen-familiens eie.

Bodøselskapet Dips betalte 31 millioner kroner i utbytte til sine eiere i fjor av en omsetning på 280 millioner og et resultat på 63 millioner. Største enkeltaksjonær er Nordland fylkeskommune med en eierandel på nesten 19 prosent. Men selskapet preges av en aksjonærliste med mange små privataksjonærer. Mo industripark punget ut 75 millioner kroner til sine eiere.

KSAT i Tromsø (Kongsberg Satellite Services AS) betalte sine eiere Kongsberg-gruppen 50 millioner kroner i 2013. Selskapet hadde en omsetning på i underkant av en halv milliard og et resultat før skatt på 120 millioner kroner.

Tallene er hentet fra Proff forvalt - og omfatter kun de selskapene som har levert inn regnskapene sine for 2013.