Etter det Nord24.no kjenner til skal en av styrerepresentantene i ettertid ha tilkjennegitt å ha misforstått saksfremlegget – og ytret at stemmegivningen ville blitt annerledes om fremlegget hadde vært forstått korrekt.

Representanten var en av de fire i Ymber-styret som stemte mot fusjonen, mens tre andre representanter stemte for. Om denne representanten snur, vil det bli flertall i styret for en fusjon – og saken vil gå videre til generalforsamlingen som består av eierkommunene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen, Loppa, Kautokeino og Troms fylkeskommune.

Ansatterepresentant Per Sverre Moen i Ymber-styret bekrefter å ha fått innkalling til ekstraordinært styremøte, men viser til styreleder for ytterligere kommentarer.

Styrelederen i Ymber er på jakt - og det lyktes ikke Nord24 å få tak i han i dag tidlig.

Skeptiske ansatte

Tillitsvalgt Geir Holmtun i Ymber AS, som ikke sitter i styret, er skeptisk til mulig fusjon mellom Ymber og Troms Kraft.

- Vi er ikke så veldig glade for at det fremdeles pågår samtaler. Vi trodde det var stoppet i forrige styre- og eiermøte, sier han til Nord24.no

Han bekrefter at han har oppfattet at en av styrerepresentantene på eiersiden nå har skiftet mening.

Sist lørdag framkom det i avisen Framtid i Nord at administrerende direktør for Ymber AS, Erling S. Martinsen og administrerende direktør i Troms Kraft Semming Semmingsen i all hemmelighet har drevet fusjonsforhandlinger siden nyttår. Målet for forhandlingene var en fusjon som ville gjort Ymber om til Troms Krafts produksjonsselskap.

Dagens eiere av Ymber skulle først selge sine aksjer til Troms Kraft, for så å få 25 prosent av aksjene i Troms Kraft i retur.

Les også: - Vi jobber med egenkapitalen hele tiden

– Målet var å selge seg ut av nett og inn i produksjon, sa Martinsen til Framtid i Nord.

- Må tenke nøye gjennom

Holmtun sier han er overrasket og skjønner ikke hva eierne skal vinne på en fusjon.

- Vi stiller oss undrende til å inngå ekteskap med et selskap som har vært på konkursens rand og som har bankene på nakken. Det er langt fra vår virkelighet. Vi har en sunn og god økonomi – og har hatt det i alle år.

Han håper nå eierne tenker nøye gjennom før de tar en ny avgjørelse:

- De har mer info enn en tillitsvalgt, det er ikke til å stikke under en stol. Uansett hva som skjer håper jeg at de tar fornuftige valg, sier Homtun til Nord24.no.

Ulik økonomi

Når de to selskapene var slått sammen skulle produksjon flyttes til Sørkjosen, med ledelse og kompetanse. Mens de 60 ansatte i Troms Kraft Produksjon fortsatt skulle ha tilhold i Tromsø.

Mens Troms Kraft økonomisk fortsatt sliter av etterskjelv etter rystelsene i Sverige i 2011 - har Ymber AS en god økonomi. Selskapet omsatte i fjor for 144 millioner kroner og leverte et ordinært resultat før skatt på 33 millioner kroner. Ymber er solid og har en egenkapitalandel på over 48 prosent.

Troms Kraft og Ymber er i dag begge medeiere i Kvænangen Kraftverk. Kraftverket betalte sine eiere 21 millioner kroner i utbytte i 2013 - av en omsetning på 104 millioner og et ordinært resultat før skatt på 47 millioner kroner. Selskapet eies av Troms Kraft Produksjon (48,2 prosent) mens Ymber eier 18, 6 prosent, Alta Kraftlag og Repvåg Kraftlag henholdsvis 15 prosent og 14 prosent.