North Energy har kjøpt ytterligere 18 prosent av lisensen PL 484 i Norskehavet. Selger er Dana Petroleum Norway AS.

Nå kontrollerer North Energy 53 prosent av lisensen, mens Noreco (operatør) har 15 prosent, Dana Petroleum har 12, Explora Petroleum har 10, og EoN Ruhrgas har 10 prosent.

"Avtalen er betinget av myndighetenes godkjennelse, og effektiv dato er satt til 1. juli 2014", skriver selskapet i en børsmelding mandag.

Det er bare halvannen uke siden forrige handel i samme lisens. 20. august ble det klart at North Energy hadde inngått en byttehandel med Explora Petroleum. Handelen medførte at North Energy fikk 20 prosent av lisensen PL 484 i Norskehavet, mens Explora Petroleum fikk 10 prosent av PL 722 i Barentshavet av North Energy.