Skjervøy-ordfører raser mot egen styreleder og fusjonsspillet i TK og Ymber.

Så sent som 4.september ble det i eiermøte gitt negative signaler fra store deler av Ymber-eierne mot fusjon med Troms Kraft Produksjon AS.

Nord24.no avslørte tidligere i dag at - til tross for at Ymberstyret sa nei til fusjonen sist onsdag - vil det innkalles til et ekstraordinært møte neste fredag fordi en av representantene ikke skal ha forstått hva saksfremlegget innehold da representanten stemte nei.

LES OGSÅ: Misforsto saksframlegget og stemte nei til fusjon

- Jeg er sjokkert over at vi har en administrerende direktør og en styreleder som klarer å legge fram et så uoversiktlig saksfremlegg at en styrerepresentant i Ymber ikke klarer å forstå hva som står der, sier Skjervøy-ordfører Torgeir Johnsen.

Han mener det ut i fra eiermøtet mellom kommunene framkom at dette dreier seg om noe helt annet.

- Jeg har all grunn til å tro at dette dreier seg om noe helt annet enn en misforståelse fra en styrerepresentant. Det dreier seg om at styrelederen vår og administrasjonen har jobbet så hardt med denne saken og ønsker denne fusjonen så sterkt, at de bruker kraftige overtalelser for å få omgjort styrevedtaket, sier han.

- Forunderlig opptreden

Det er sin egen styreleder Johnsen raser mot. Styreleder Halvar Johan Solheim er nemlig Skjervøy kommunes representant i Ymber-styret.

- Men ordføreren i kommunen er så til de grader imot denne fusjonen. Jeg tror også jeg har formannskapet med meg - og jeg tror jeg har befolkningen i Skjervøy med meg, sier han.

Han mener styrelederen opptrer forunderlig.

- Jeg synes det er forunderlig at vår styrerepresentant - som også er styreleder, ikke har tatt våre signaler i denne saken, sier Johnsen.

- Direktøren får større sjefsstol

På eiermøtet framkom det at omlag 58 prosent av eierne kunne være tilhenger av en fusjon. Nå håper Skjervøy-ordføreren at 1/3 del er nok til å stoppe fushonsprosessen.

Tilbake ved en fusjon skal Ymber-kommunene få 25 prosent eierskap i det nye selskapet - og hovedkontoret skal være i Sørkjosen.

- Vel og bra det - så lenge det nye selskapet ser det formålstjenlig, sier ordføreren.

- De påstår at ved en fusjon skal vi få 50 prosent av utbyttet fra overskuddet i det nye selskapet - om det blir overskudd, blåser Johnsen.

Han minner om at kommunene som i dag eier Ymber bare blir en liten brikke i et stort spill.

Etter hva eierne har fått vite er det adm dir i Ymber AS, Erling S. Martinsen, som skal lede det fusjonerte selskapet videre.

- Direktøren har nok framforhandlet seg en god avtale - og får sitte i en større direktørstol, sier Skjervøyordføreren.

- Ba om ny behandling

Halvar Solheim, styreleder i Ymber, bekrefter at et styremedlem har bedt om fornyet behandling av vedtaket om å si nei til Troms Krafts invitt.

- Da er det min plikt å innkalle til nytt møte.

- Har representanten blitt utsatt for press for å endre mening?

- Det kjenner jeg ikke til, sier Solheim.

- Men hva skjer hvis denne representanten endrer mening?

- Det vil jeg ikke forskuttere, andre kan også endre mening. Men dersom det blir ja så blir dette en sak for eierne. Det er opp til eierne å si ja eller nei til slutt, sier Solheim til Nord24.no.

- Gunstig for selskapet

- Men du støtter en fusjon?

- Et mindretall i styret har hittil støttet en fusjon, fordi vi mener det vil være gunstig for selskapet, men et flertall har foreløpig sagt nei. Mitt anliggende er at jeg tror at det vil være byggende for eierne, sier han.

- Men Ymber er et solid selskap, på hvilken måte vil det være en fordel med en fusjon?

- Fremover vet vi at nettvirksomheten vil endres, slik Reiten-utvalget får inn for færre og større enheter med mer lik prising. Sentrale politikere ønsker også endringer i nettselskapene. Marginene vil presses enda mer og utbyttemuligheten blir etter min mening dårligere for eierne. Med eierskap i produksjon vil utbyttemulighetene være større. Jeg tror også arbeidsplassene vil blir sikrere.

- En av eierne, ved ordføreren i Skjervøy, er kritisk til en mulig fusjon. Hva tenker du om det?

- Det har han selvfølgelig all rett til å være, men det vil være opp til kommunestyret å ta en avgjørelse, mener Solheim.

Styrelederen sier at eksisterende aksjonæravtale sier at eierne skal være enige om en eller flere eiere ønsker å selge.