Lover sikrere flyvær i Barentshavet

Artikkelen er over 5 år gammel

Alle relevante faggrupper for boring etter olje og gass i nordområdene har for første gang satt seg ned for å samarbeide. Sikrere melding av flyvær i Barentshavet kan være på plass allerede neste uke.

DEL

Reidulf Klovning, prosjektleder i Norsk olje og gass, er i Tromsø i forbindelse med Beredskapskonferansen. Han styrer prosjektet «HMS-utfordringer i nord». Det er første gang alle relevante faggrupper har satt seg ned for å bli enige. Målet er å etablere en felles forståelse for alle utfordringer med olje og gassvirksomhet i nordområdene.

- Alle har vært med, både fagforbund, Rederiforbundet, Petroleumstilsynet og Norsk Industri.

I tillegg kommer fagfolk i Vervarslinga, i selskapene, med flere.

Få målepunkter

Et savn har vært sikrere værvarslinger i Barentshavet der meterologene har få målepunkter. Men i samarbeid med oljeindustrien skal det fra neste uke være mulig å melde flyværet – hver time – 24 timer i døget via den meteorologiske målestasjonen Bjørnøya Radio:

- Da blir det som enhver annen flyplass i Norge. Det blir et såkalt strekningsvarsel. Det vil blant annet dekke den nåværende Hoop-boringen, sier Klovning.

Det er blant annet bøyer – målepunkter – på Wisting-funnet – helt nord på norsk sokkel.

300 personer på lukkede seminarer

Seks intensive og lukkede arbeidsseminarer er i ferd med å fullføres. De samlede erfaringene skal legges frem på et åpent seminar i Stavanger 4.november.

- Det har vært intensivt. Vi har hatt fem todagers seminarer etter påske. Over 300 personer har vært involvert.

Hovedutfordringer i nord er:

  • Klimatiske forhold og kommunikasjon: Ustabil satellittdekning lengst nord. Polare lavtrykk, tåke, temperaturer, sikt, ising, isutbredelse, drivis, isfjell
  • Helse og arbeidsmiljø: Kulde, avstand til land med mer
  • Helikopterlogistikk og helikopterberedskap: Avstand til land og behov for ekstra drivstoff, prognose for flyvær
  • Risikostyring og design: Blant annet sikre «varme» rigger vinterstid (vinterisering) uten å øke eksplosjonsfare:
  • Beredskap: Helikopter og supplyfartøy
  • Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll

Plutselige værforandringer

Plutselige værforandringer en en av hovedutfordringene i nord.

Helge Tangen ved Værvarslingen Nord-Norge har vært sentral i arbeidsgruppen. Meteorologisk institutt har en strategi der bedre varsler i nord er prioritert.

MET har vært til stede med bemannede stasjoner i Ishavet (Jan Mayen, Bjørnøya, Hopen og Spitsbergen) i snart 100 år.

- De mest utfordrende fenomener i Barentshavet er vind, snø, bølger, tåke og ising fra sjøsprøyt – i tillegg til sjøis og isfjell.

Polare Lavtrykk er et spesielt værfenomen som opptrer bare på høye breddegrader.

- De er små i utstrekning, beveger seg raskt og medfører svært brå endringer i opplevd vær ved havoverflaten.

Vindstyrkene er vanligvis opp til sterk kuling eller storm nær et slikt lavtrykk.

- Kraftig snøfall gir dårlig siktbarhet og brå endringer i vindretning kombinert med raskt temperaturfall gir rotete bølgeforhold og økt fare for ising fra sjøsprøyt.

MET har utviklet nye metoder for varsling av Polare Lavtrykk, inkludert sannsynlighetsvarsling for hvor de oppstår og hvor sterk vinden blir.

- Tåke er et utstrakt fenomen i Barentshavet om sommeren. Den oppstår ofte når varm kontinental luft strømmer ut over det kalde havet; typiske vindretninger i Nord-Norge og Nordvest-Russland er da fra sør til øst. Tåken opptrer ved moderate vindstyrker, opptil laber bris (5-7 m/s), ved sterkere vind vil den oppløses eller heves til lavt skydekke med god sikt under.

Artikkeltags