Endringen i arbeidsgiveravgiften fra 1. juli vil medføre årlige økte kostnader på 40 millioner kroner for Sparebanken Nord-Norge. Mens banken tidligere har hatt maks 7,9 prosent arbeidsgiveravgift ved hovedkontoret i Tromsø - vil SNN sammen med resten finansnæringen nå få 14,1 prosent.

- Merkostnaden i størrelsesorden 40 millioner kroner er et betydelig beløp - og vi må se hvor vi kan spare kostnader andre steder i organisasjonen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge.

Han sier kostnader i banken i stor grad er knyttet til årsverk og kontorer.

LES OGSÅ: Lisbeth Berg Hansen i strupen på byrådsleder Øyvind Hilmarsen

Kan ikke utelukke

- Vi er nødt til å se på dette - uten å skade det som er sjela vår og vårt fortrinn - nemlig tilstedeværelse.

Ord som effektivisering, selvbetjening og digitalisering følger som perler på en snor. Sparebanken Nord-Norge har totalt 72 bankkontorer i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard.

- Blir det snakk om nedleggelser av kontorer?

- Vi har ingen konkrete planer om direkte nedleggelser, men vi må gjøre vurderinger om hvordan kostnadene skal kuttes, sier han.

Men han svarer at han heller ikke kan utelukke at kontorer kan bli lagt ned.

- Vi må se på både kontornettverk, årsverk og alle slike forhold - uten at vi skader vårt fortrinn, sier Janson.

Ingen direkte kompensasjon

Konsernsjefen opplyser at det mest brukte ordet internt i banken akkurat nå er forenkling.

De kompenserende tiltakene som regjeringen har lagt opp til, som følge av økningen i arbeidsgiveravgiften, vil ikke treffe banken direkte.

- Indirekte kommer de kompenserende tiltakene oss til gode, gjennom at en del av dem treffer våre enkeltkunder og gagner landsdelen vi opererer i, men tiltakene kommer ikke banken til gode direkte, sier Janson.

SpareBank 1 Nord-Norge leverer et resultat før skatt på 1.179 millioner kroner, mot 767 millioner i 2012. Banken har 244 000 personkunder og omlag 36 500 bedriftskunder, inkludert offentlig sektor, lag og foreninger.