Det Tromsø-baserte legemiddelselskapet Lytix Biopharma har nå fått de første svarene etter å ha testet legemiddelet LTX-315 på mennesker.

Et legemiddel de håper kan drepe kreftceller og hindre tilbakefall.

– Vi har vist at LTX-315 dreper kreftceller i laboratoriet, og LTX-315 gjør forsøksdyr kreftfrie, så målet vårt nå er å vise at LTX-315 kan drepe kreftceller og aktivere immunforsvaret i mennesker, sier administrerende direktør Unni Hjelmaas i Lytix Biopharma til Nord24.

Legemiddelet er et peptid som binder seg til overflaten av kreftcellene og bryter disse ned. Stoffet har også vist seg å mobilisere immunforsvaret i kampen mot kreftcellene.

Kreftmedisinen er testet på dyr med positiv effekt. Virker den på mennesker også, kan denne typen behandling blir like vanlig som kirurgi, stråling eller cellegift i framtida.

Rødming og blodtrykksfall

Søndag presenterte Lytix Biopharma de aller første svarene fra studien. Det skjedde på verdens største kreftkongress ASCO - American Society of Clinical Oncology.

Det er studiens del én, som ble avsluttet i årsskiftet 2012/2013, de nå presenterer funn fra.

Hjelmaas sier pasientenes sikkerhet er viktigst i fase én.

– Opptil 14 pasienter fikk injeksjoner én gang i uken i seks uker. Målet med fase én var å undersøke hvordan medisinen tolereres hos mennesker, sier Hjelmaas.

Etter den første studien fant de to bivirkninger:

* Rødming i huden

* "Forbigående blodtrykksfall"

– Det er viktig å understreke at blodtrykksfallet er såkalt "perifert" og ikke har noe med hjertet å gjøre. Det gikk over like raskt som det kom, men det ønsker vi uansett å unngå. Vi jobber med å finne ut hva det skyldes og er ganske nære et svar, sier Hjelmaas.

I studie nummer to i mennesker, som nå pågår, har de tatt høyde for bivirkningene og justert doseringen i henhold til funnene i den første studien.

– Sammen med myndighetene og de som gjennomfører studiene har vi lagt opp til en dosering som ikke skal gi disse bivirkningene. Vi har kommet seks pasienter inn i den neste studien uten at det hittil har oppstått blodtrykksfall slik vi så i den første studien, opplyser hun.

– Kreftsvulstene krympet

Selv om de ikke var ute etter å måle effekten i den første delen av det kliniske studiet gjorde forskerne noen interessante funn.

– Vi ser tilfeller av at svulsten krymper, sier Hjelmaas til Nord24.

*Hos én pasient med føflekkreft i øyeregionen ble størrelsen på kreftsvulsten redusert med 65 prosent etter seks injeksjoner med LTX-315.

*Hos en annen pasient med brystkreft ble størrelsen på kreftsvulsten redusert med 50 prosent. De så også infiltrasjon av T-celler og nekrose, det vil si døde kreftceller.

Frir til USA

Den andre kreftstudien i mennesker startet i november i fjor, og skal inkludere inntil 80 pasienter. Lytix Biopharma samarbeider foreløpig med fire sykehus om testene. I tillegg til Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus deltar også sykehusene Jules Bordet og St. Luc i Belgia, samt Guy’s hospital i England.

Under konferansen i USA har forskerne fra Lytix Biopharma og Radiumhospitalet kontakt med ledende kreftmiljø. Hjelmaas avslører at de håper å få flere amerikanske sykehus med på laget.

– Våre forskere er i daglige møter med potensielle utprøvere. Forhåpentligvis får vi med oss flere enn ett sykehus i USA, sier Hjelmaas til Nord24.

Hyppigere doser

Pasientene i den kliniske studien som nå pågår får injisert LTX-315 i kreftsvulsten hyppigere og over en lengre periode enn i den første studien. Målet er å drepe kreftcellene og aktivisere immunsystemet til å drepe gjenværende kreftceller i kroppen.

Om litt håper Lytix å gå over til studiens andre fase (2a). Da skal de teste kreftmedisinen i grupper av pasienter med forskjellige krefttyper.

– I den første delen av den pågående studien behandler vi pasientene i opp til 33 uker. Vi vet for eksempel ikke om dette er for lenge, eller for kort, eller hvilke krefttyper LTX-315 fungerer best på i mennesker, sier Hjelmaas.

Det finner de først ut i siste fase av studien, som er planlagt avsluttet i 2015.

– Meget interessante

Baldur Sveinbjørnsson, professor i medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, var involvert i kreftstudiene på et tidlig tidspunkt. Da viste det seg at medisinen virker på rotter og mus. Han er nå meget spent på hva som kommer ut av kreftstudiene med mennesker.

– Studiene som pågår nå er meget interessante, sier han til Nord24, men henviser til selskapet for å kommentere funnene.

Nord24 har vært i kontakt med flere kreftforskere, men de fleste ønsker ikke å kommentere funnene før de har fått satt seg grundig inn i dem.

Oppdaget ved en tilfeldighet

Det var gründer Øystein Rekdal og professor i organisk kjemi John Sigurd Svendsen ved UiT som oppdaget effekten til molekylene som nå danner grunnlaget for legemiddelet LTX-315. Stoffet finnes i råmelk og kan framstilles syntetisk.

– Vi fant ut at det lot seg gjøre å fremstille det syntetisk, men at det var altfor omfattende å lage hele molekylet. Vi nøyde oss derfor med å lage halvparten, har John Sigurd Svendsen tidligere fortalt til forskning.no.

"Latskapen" førte imidlertid til et viktig funn:

– Siden halve molekylet manglet, forventet vi en mindre antibakteriell effekt, men det viste seg å være motsatt. Det var mye mer aktivt. Vi syntes det var kjempeartig, sier Svendsen i artikkelen.

Les mer om bakgrunnen for funnet på forskning.no.

Hentet 72,8 mill.

Svendsen eier fortsatt 2,4 prosent av aksjene i selskapet, mens Rekdal eier 2,1 prosent. Største eier er styreleder Knut Eidissen. Han eier 21,1 prosent gjennom sitt selskap Picasso Kapital AS per 15. mai 2014.

I desember i fjor hentet Lytix Biopharma 50 millioner friske kroner i en emisjon. Styreleder Eidissen tegnet seg da for 5.760 nye aksjer til en pris på 700 kroner per aksje, meldte Hegnar Online.

Totalt i hele fjor gjennomførte Lytix emisjoner som ga 72,8 millioner kroner i frisk kapital til selskapet, ifølge en presentasjon selskapet ga aksjonærene sine i mars i år.