Aker Solutions kunngjorde i 2012 at de skal bemanne opp til rundt 300 ansatte i Tromsø i løpet av tre til fem år.

For å få plass til alle, skal oljeserviceselskapet bygge to nybygg på til sammen 15 000 kvadratmeter mellom Hålogaland teater og Framsenteret i Tromsø.

Pressekontakt Stina Kildedal-Johannessen i Aker Solutions, bekrefter at byggingen ikke kommer i gang i år.

- Det vil ikke bli startet bygging i år slik vi antok i 2012, og vi har på nåværende tidspunkt ikke satt en konkret dato for oppstart, sier hun til Nord24.

Det var NRK som først omtalte utsettelsen.

- Forsinkelsen skyldes markedet. Generelt har det vært forsinkelser i ny feltutvikling i Barentshavet, og markedet innenfor vedlikehold og modifikasjon har endret seg betraktelig. Det påvirker også veksten for Aker Solutions i nord, sier Kildedal-Johannessen til Nord24.

Skuffelse fra Barentshavet

Bakgrunnen er de skuffende meldingene som har kommet fra Barentshavet de siste månedene.

I tillegg til at oljeselskapene har boret tørt en rekke steder de siste månedene, fortalte Statoil i juni at oljefunnene på det svært lovende Johan Castberg-feltet er mindre enn tidligere antatt.

I tillegg varslet Aker Solutions i samme måned at de setter nyansettelser i Nord-Norge på pause.

På ubestemt tid

I utgangspunktet hadde industrikonsernet planlagt å sette spaden i jorda allerede i høst. Nå er prosjektet utsatt på ubestemt tid.

Utsettelsen av byggingen i Tromsø skyldes utviklingen på oljesektoren i Barentshavet. Her har det blitt forsinkelser, og i tillegg har markedet for vedlikehold og ombyggingen på sokkelen endret seg.

Stina Kildedal-Johannessen opplyser at selskapet i dag har 200 ansatte i Nord-Norge, hvor av 100 jobber i Tromsø.

- Denne veksten bekrefter de ambisjonene selskapet har for landsdelen. En videre vekst er avhengig av petroleumsaktiviteten i nord, sier Kildedal-Johannessen til NRK.

Næringsbydel

Tromsø kommune har store planer for Sør-Tromsøya, som de neste årene skal fylles opp med nybygg bestående av både næring, kontorlokaler og boliger.

Aker Solutions to planlagte bygg vil ha en sentral rolle i utviklingen av bydelen.

– Hele det området i Sør-byen skal bebygges. Det blir en veldig flott kjede der av den type bedrifter, det er både kontor, næring og forretninger, sier Byråd for byutvikling Britt Hege Alvarstein til NRK.