(iFinnmark)

I 2012 og 2013 forsøkte Danish Air Transport (DAT) å komme seg inn på kortrutenettet i nord ved å delta i statens anbud.

– Om de overtar, vil det være det samme som å gå tilbake til sikkerhetsnivået vi hadde på 80-tallet, hevdet Ola Giæver jr., den gang ansatt i Widerøe, overfor Nordlys den gang.

Nå samarbeider han med danskene om å ta ruteanbud fra Widerøe.

– Ren løgn

Striden sto den gang om påkrevd kompassystem for landing i nord, samt lemping på krav om presisjonsinnflyging til kortbanenettet. Giæver mente DAT ville lempe på flysikkerheten, mens danskene kalte beskyldningene ren løgn.

De sto på at det var Widerøe og norske myndigheter som presset dem ut ved at de ikke fikk leie den påkrevde teknologien. Dermed fikk de i realiteten ikke mulighet til å overta Lofoten-rutene de vant anbudet for, mente DAT.

– Vi er enig i at dette utstyret er bra, og vil gjerne bruke det. Men det er Widerøe som eier alt dette utstyret, sa DAT-direktør Jesper Rungholm.

Men Giæver sto på sitt, og brukte uttrykk som «helt unikt» og «hinsides enhver fornuft» om danskenes ønsker. Han viste både til tidligere flyulykker på 80- og 90-tallet, og sammenlignet det med om trafikkreglene skulle slakkes av på.

– Det ville være som å be folk kjøre i fylla i Lavangsdalen, uttalte han til Nordlys.

DAT tapte søksmålet mot Samferdselsdepartementet, og måtte droppe Nord-Norge.

Teknisk samarbeid

Men nå har de to tilsynelatende skværet opp. Ola Giæver er nå sjef for sitt eget flyselskap, FlyViking. Både han og danskene er nå i konkurranse med Widerøe om å overta 13 ruter i nord.

Og FlyViking AS vil samarbeide med DAT dersom de vinner fram. De har allerede hatt mange møter.

– Vi har snakket om hvilke ruter som passer for dem og hvilke som passer for oss. Så dro vi hver til vårt og gjorde hjemmeleksa. Dersom Danish Air og Fly Viking får et anbud, kommer vi til å inngå et samarbeid på teknisk side, sier han til NRK.

Av de 13 rutene har FlyViking levert tilbud på kortbanerutene i Finnmark og Lofoten. Ola Giæver hadde ikke anledning til å svare iFinnmark om anbudsprosessen onsdag.