Fiskeridirektoratet vil legge til rette for omfattende oppdrett på steril, triploid laks i fjorder i Troms og Finnmark.

LES OGSÅ: Den svært omstridte laksen er mer utsatt for død, deformering og sykdom enn normalt. Snart kan lab-laksen havne i butikken.

Da bør varsellampene blinke, mener æresdoktor Jan Raa ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT). Han er professor emeritus i mikrobiologi og har grunnlagt en rekke bedrifter, deriblant det børsnoterte selskapet Biotec Pharmacon.

I 2010 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs orden for sin innsats innen marinbiologi.

Det er med andre ord en mann med tyngde som nå advarer.

– Et blindspor

– Triploid laks er et økologisk blindspor, mener Jan Raa.

På oppdrag fra Cermaq er har han gitt sine vurderinger av de biologiske konsekvensene av bruk av triploid laks.

Nord24 har fått tilgang til notatet, som er en hard dom over den den modifiserte fisken.

Fisken utvikles ved at lakserogn settes i et trykkammer, før man deretter befrukter den. Resultatet er at fisken får tre sett kromosomer, i stedet for to. Dermed kan ikke fisken reprodusere seg - den blir steril.

Det har imidlertid sine bieffekter, mener Raa.

«Triploid fisk er langt mindre resistent mot sykdom, parasittangrep enn normal laks. Bruk av fisken i stort omfang vil nokså sikkert medføre økt produksjon av smittestoff i miljøet og bidra til økt forekomst og spredning av gener for antibiotikaresistens», skriver Raa i notatet, som Nord24 har fått tilgang til.

Alvorlig bakteriefunn

Det er det siste punktet som Raa mener er mest alvorlig. I notatet henviser den dekorerte professoren til denne forskningsartikkelen fra 2011, som viser at det i triploid laks er funnet et betydelig høyere antall bakterier med antibiotikaresistens enn i normal laks.

Det til tross for at den triploide laksen ikke er behandlet med antibiotika, som normalt sett er det som får antibiotikaresistens til å oppstå.

«Bruk av antibiotika er forutsetningen for seleksjon av bakterier med gener for antibiotikaresistens. Man vet ikke grunnen til at triploid laks i større grad enn vanlig laks virker selekterende på bakterier», skriver Raa i notatet.

– Helt uforståelig

Overfor Nord24 utdyper nestoren hvor merkelig antibiotikaresistensen hos den modifiserte fisken er.

– Det er helt uforståelig at det har utviklet seg resistens mot antibiotika uten at det har blitt introdusert antibiotika i miljøet. Dette er en observasjon som er såpass alvorlig at man bør bruke ressurser på å finne ut hva dette betyr, mener Raa.

Han legger ikke skjul på at han er skeptisk til å bruke triploid fisk i oppdrettsnæringen.

– Dersom disse observasjonene stemmer, så er dette et problem som berører langt flere sektorer av samfunnet enn oppdrettsnæringen og forvaltningen av villfisk. Dette må tas på alvor, sier Raa.

Global trussel

Resistens mot antibiotika er spådd til å bli den neste store trusselen mot den globale folkehelsen.

Etter 70 år med antibiotika, begynner bakterielle infeksjoner og sykdommer å bli like livsfarlige som før vidunderkuren ble tatt i bruk etter annen verdenskrig.

Forrige helg skrev Dagens Næringsliv om nordmenn som blir lagt i månedsvis på isolat på norske sykehus, og som nærmest blir behandlet av helsepersonell med samme frykt som de man har sett mot hiv-viruset.

World Economic Forum har satt fenomenet på topp tre-listen over trusler mot verdens folkehelse i årene som kommer.

Dette er bakgrunnen for Raas kraftige advarsel i notatet han har skrevet på oppdrag fra Cermaq.

«Spredning av gener for antibiotika-resistens skjer på tvers av arter og mellom akvatiske og terrestriele miljø, og regnes i dag som den alvorligste trussel mot samfunnets beredskap mot infeksjonssykdommer hos mennesker og dyr. Det vil være et uansvarlig steg å åpne for storstilt oppdrett av triploid laks. Dens gener vil kunne spres til andre økosystemer enn det marine, og vil kunne ende opp i mikrober som fremkaller sykdom hos mennesker», skriver Raa i notatet.

Lite oversiktlig

– Vi har lite data på utviklingen av slike resistente mikrober på verdensbasis, men det er helt åpenbart at det har skjedd en brå utvikling de siste fem til ti årene, sa overlege Martin Steinbakk ved Folkehelseinstituttet til DN i helga.

Han viste blant annet til at det nylig er registrert svært resistente mikrober i blekksprut og reker der råvarene kommer fra Asia.

– I dag er det dårlig oversikt over hvordan det står til i Europa, men det lille vi har av data, forteller oss at det står bedre til i Europa enn utenfor, sa han.