PR-gruppe ville gjøre Oslo-OL til «Kyst-OL»

VIL GAGNE: Stein-Gunnar Bondevik sier at dersom OL i Oslo blir noe av, vil det gagne kyst-Norge og sjømatnæringen hvis man posisjonerer seg på et tidlig stadium.

VIL GAGNE: Stein-Gunnar Bondevik sier at dersom OL i Oslo blir noe av, vil det gagne kyst-Norge og sjømatnæringen hvis man posisjonerer seg på et tidlig stadium. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

PR-gruppen til Oslo-OL kontaktet mektige aktører i nord i håp om å vinne gunsten fra Kyst-Norge. – Vi skulle bidra til å realisere en statsgaranti, sier FHL-direktør Geir-Ove Ystmark.

DEL

Oslo-OL 2022 har i det stille jobbet med en ny strategi for å kapre statsstøtte til arrangementet som vil koste minst 35 milliarder kroner.

PR-utvalget bak OL i Oslo ville før sommeren ha Kyst-Norge med på laget for å sikre velvilje fra staten.

De fikk imidlertid kontant nei fra flere hold, blant annet Fiskeri- og havbruksnæringas landsforening (FHL).

FHL sa nei

Nord24.no kan nå avdekke at Oslo 2022 sin PR-gruppe har kontaktet en rekke viktige sjømataktører før sommeren, men de fikk ikke næringa på kroken.

– Vi ble kontaktet før sommeren av lobbyapparatet rundt OL 2022, som ønsket å få med sjømatnæringa til å «backe» et OL i Oslo. De ønsket å lage en kystpolitisk ramme rundt arrangementet, bekrefter adm. dir. Geir-Ove Ystmark i FHL overfor Nord24.

– Hva ble dere bedt om å bidra med?

– De ønsket å ha et møte med oss om det kunne være mulighet for å lage en slags image, profil på OL, som kunne gi økt oppbacking fra det politiske Norge og staten, sier Ystmark.

Lang kommunikasjonserfaring

Ystmark forteller at det var Stein-Gunnar Bondevik, som er inne i sin andre periode som president i Norges Volleyballforbund, som tok kontakt.

Bondevik har lang erfaring innen kommunikasjonsarbeid fra blant annet Nofima, og jobber nå som Troms-direktør i Innovasjon Norge.

– Mitt engasjement for Oslo-OL går ut på å gi råd internt til Oslo 2022, og har ingenting med jobben min å gjøre. Bakgrunnen er at jeg er tillitsvalgt og leder for et nasjonalt idrettsforbund, sier Bondevik.

Tidligere i sommer ble han hentet inn i PR-utvalget til Oslo 2022.

Der sitter han sammen med tidligere LO-leder Yngve Hågensen og tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

Mandatet: «Å delta aktivt i arbeidet med å forankre en positiv holdning til OL 2022 i hele landet», slik formuleringen ble gjengitt i Aftenposten i juni.

– Jeg tok et par telefoner til folk jeg kjenner i sjømatnæringen, og spurte om det kunne være interessant med et møte. Det fikk jeg et inntrykk av at det ikke var, sier Bondevik.

– Omstridt sak

Ystmark i FHL forteller at det ikke var naturlig for dem å være med på et samarbeid med Oslo 2022.

– For det første har vi ikke gått inn og tatt standpunkt til noen større idrettsarrangement tidligere. Det var det ikke naturlig å gjøre det denne gangen heller. I tillegg er OL politisk omstridt. Regjeringa er splittet i saken og deler av regjeringa allerede har gått klart ut mot et OL, sier Ystmark.

Han er i tillegg svært kritisk til å bruke 35 milliarder kroner på et idrettsarrangement når hans næring opplever store utfordringer med infrastruktur langs kysten av Norge.

– Hvis du putter 35 milliarder kroner inn i Oslo-regionen blir det mindre penger til å realisere andre infrastrukturtiltak. Så kan man stille seg spørsmål om kystnæringene trenger et OL eller om pengene heller kunne ha blitt brukt på E6, E18, E36 og veier vi vil ha fokus på, sier Ystmark.

Ble dere bedt om å bidra med penger?

– Nei, jeg opplevde ikke at det handlet om penger, men snarere at vi skulle bidra med en politisk backing så de kunne utløse statsstøtte. Vi skulle bidra til å realisere en statsgaranti, sier Ystmark.

Han nevner Norges Råfisklag som en annen organisasjon som er kontaktet om det samme.

– Jeg vil tro at svært mange organisasjoner langs kysten er kontaktet. Det er gjort et betydelig PR-arbeid for å skape aksept for OL og satt av betydelige midler til det formålet, påpeker Ystmark.

– Dårlig idé

– Jeg ble kontaktet muntlig om dette før sommerferien, men jeg gav uttrykk for skepsis. Jeg svarte vel der og da at jeg syntes det var en relativt dårlig ide, sier direktør i Råfisklaget, Trygve Myrvang.

Han hørte ikke noe mer fra Oslo 2022 – og har dermed ikke tatt saken opp videre i Råfisklaget.

– Det vil jeg selvsagt måtte gjøre om det kom en skriftlig henvendelse, men jeg forventer egentlig ikke at den kommer etter den samtalen vi hadde, sier Myrvang.

Personlig er han skeptisk – både til OL i Oslo 2022 og til frieriet mot kysten.

Han mener denne offensiven lukter vikarierende motiver for å skape entusiasme og positivitet rundt OL-prosjektet.

– Vi får nok solgt fisken vår, uansett OL eller ei, sier Myrvang.

Sa også nei

Også Norges Fiskarlag har sagt blankt nei til Oslo 2022.

– Vi har blitt kontaktet, men har sagt at vi avstår fra å være med, sier leder i Norges fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, til Nord24.

Han sier at dette er en politisk sak - mens Norges Fiskarlag er en tverrpolitisk organisasjon.

– Jeg oppfattet at de ønsket å få inn en sterkere kystprofil i søknaden. At dette skulle være med å styrke søknaden og gi større mulighet for en statsgaranti, sier Ingebrigtsen.

Dermed har alle de tre sentrale kyst- og sjømatorganisasjonene i nord sagt nei til å samarbeide om et kyst-OL i 2022.

Vil inkludere Kyst-Norge

Stein-Gunnar Bondevik forteller at det var hans idé å forsøke å inkludere sjømatnæringen langs norskekysten.

Oslo-OL blir sett på som et Østlands-OL. Skal vi få resten av nasjonen med på laget, så trenger vi noe mer enn et granskogs- og stabburs-OL. Hvis man først skal arrangere noe i Oslo, så kan man fremstille nasjonen som det landet faktisk er, nemlig en kystnasjon, sier Bondevik.

Nøyaktig hvordan et samarbeid mellom Oslo 2022 og sjømatnæringen eventuelt ville blitt seende ut, vil han ikke spekulere i.

– Nei, jeg har ingen ting med det operative å gjøre, og vet ikke hvordan kontakten mellom næringen og Oslo 2022 har vært. Det jeg har sagt at er sjømatnæringen er felleseie fra Lindesnes til Nordkapp, og at man vil kunne klare å få resten av Norge i tale hvis man fikk med næringen. Det handler om å bygge en allianse som kan virke koblende for landet. Hvordan et slikt samarbeid ville fungert i praksis vil det eventuelt være opp til partene å avgjøre, sier han.

Har et omdømmeproblem

Bondevik er åpen om at Oslo-OL har store utfordringer med å skaffe oppslutning i Norge utenom hovedstaden og det sentrale Østlandet.

Det er ennå politisk uavklart om det blir noe av eller ikke. Men med den store motstanden, og med et regjeringsparti som er i mot, så er jeg overrasket over at prosjektet ikke er politisk dødt allerede. Dette blir det jo etter hvert opp til Stortinget å avgjøre. Men dersom OL i Oslo blir noe av, så vil det gagne Kyst-Norge og sjømatnæringen hvis man posisjonerer seg allerede på et tidlig stadium, sier Bondevik.

Det er to store hinder på veien for Oslo-OL. Statsgarantien som avgjøres i Stortinget til høsten. Og seinere IOCs avgjørelse neste år. Bondevik forteller at han har gitt to råd til Oslo 2022.

Pakke til hele landet

– Det andre jeg har spilt inn er at man bør prøve å gi hele landet en del av OL-pakken. For eksempel kunne man bygget i moduler, og deretter gitt de videre som studentboliger til Tromsø, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Det viktigste er at man klarer å bygge en nasjonal godvilje og et eierskap for prosjektet, gjennom å tilby noe helt konkret, sier Bondevik.

På grunn av ferieavvikling hos Oslo 2022 har det mandag ettermiddag ikke lyktes Nord24 å få en kommentar til denne artikkelen.

Artikkeltags