Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2014 på norsk kontinentalsokkel har myndighetene mottatt søknader fra 47 selskaper.

Det melder Oljedirektoratet.

«Det er gledelig å se at så mange selskaper har tro på TFO områdene» sier Sissel Eriksen, letedirektør i Oljedirektoratet. Etter at det ble påvist flere olje og gass funn i Norskehavet det siste året, er troen på nye muligheter i området blitt større. TFO ordningen er med til å opprettholde aktivitetsnivået og realisere verdipotensialet på sokkelen.

Nå starter arbeidet med å evaluere søknadene og vi leter etter de beste søkerne, sier hun. Oljedirektoratet er på jakt etter selskaper med god kunnskap, nye geologiske konsepter og den beste strategien for utforskning av områdene.

- Det er gledelig å se at det har kommet inn rekordmange søknader fra til sammen 47 selskaper i årets TFO-runde. Omfattende og forutsigbar tilgang til attraktivt areal er en forutsetning for å oppfylle regjeringens ambisjoner om et høyt aktivitetsnivå og langsiktig verdiskaping fra norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO 2014 i løpet av januar 2015.

Disse har søkt:

 • A/S Norske Shell
 • Atlantic Petroleum Norge AS
 • Bayerngas Norge AS
 • BG Norge AS
 • Capricorn Norge AS
 • Centrica Resources (Norge) AS
 • Concedo ASA
 • ConocoPhillips Skandinavia AS
 • Core Energy AS
 • Det norske oljeselskap ASA
 • DONG E&P Norge AS
 • E.ON E&P Norge AS
 • Edison International Norway Branch
 • Eni Norge AS
 • EnQuest Norge AS
 • Explora Petroleum AS
 • ExxonMobil Expl & Prod Norway AS
 • Faroe Petroleum Norge AS
 • Fortis Petroleum Norway AS
 • GDF SUEZ E&P Norge AS
 • Idemitsu Petroleum Norge AS
 • Ithaca Petroleum Norge AS
 • Kufpec Norway AS
 • Lime Petroleum Norway AS
 • Lotos Exploration and Production Norge AS
 • Lundin Norway AS
 • Maersk Oil Norway AS
 • Moeco Oil & Gas Norge AS
 • Noreco Norway AS
 • North Energy ASA
 • OMV (Norge) AS
 • Petrolia Norway AS
 • PGNiG Upstream International AS
 • Premier Oil Norge AS
 • Repsol Exploration Norge AS
 • Rocksource Exploration Norway AS
 • RWE Dea Norge AS
 • Skagen44
 • Spike Exploration Holding AS
 • Statoil Petroleum AS
 • Suncor Energy Norge AS
 • Svenska Petroleum Exploration AS
 • Talisman Energy Norge AS
 • Total E&P Norge AS
 • Tullow Oil Norge AS
 • VNG Norge AS

BAKGRUNN:

 • TFO er en ordning med årlige tildelinger innenfor forhåndsdefinerte områder. Området utvides etter hvert som den geologiske kjennskapen i områder på norsk sokkel økes. Hensikten med TFO-ordningen er å stimulere til rask og effektiv utforskning av norsk sokkel.
 • I de geologisk kjente delene av sokkelen forventes det i de fleste tilfeller å gjøre mindre funn som ikke kan gi grunnlag for en selvstendig utbygging. Det er derfor god ressursforvaltning å påvise og utnytte disse ressursene før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned.