(NTB): For å utvikle og styrke sin egen matforsyning gjør Russland unntak fra sitt eget importforbud og tillater import av norsk fiskeyngel til egne oppdrettsanlegg.

Unntaket av norsk lakse- og ørretyngel står oppført i et dekret som er underskrevet av statsminister Dmitrij Medvedev 20. august, skriver Dagbladet.

Det omfattende importforbudet av matvarer fra EU, USA, Norge, Canada og Australia ble kunngjort 6. august. Da het det at Russland trenger å utvikle sitt jordbruk og gjøre landet mer selvforsynt med matvarer.

De siste årene har Russland importert 50 prosent av maten fra utlandet. Fortsatt er det importstans for de fleste typer kjøtt, fjærkre, melkeprodukter og sjømat.

Importforbudet kom som et svar på sanksjonene mot Russland som EU og USA innførte i juli. Sanksjonene var en reaksjon på Russlands rolle i konflikten i Ukraina, og rammer investeringer generelt og forsvars-, olje- og gassindustrien spesielt. (©NTB)