Hver fjerde boligkjøp ender i krangel og konflikt.

Årsak: I dag selges norske boliger uten krav til dokumentasjon eller informasjon om boligens tekniske tilstand.

Det skaper tusenvis av boligtvister her i landet – hvert eneste år.

- Det er et samfunnsproblem. Det verste jeg ser er yngre mennesker som har belånt seg til pipa for å kjøpe drømmeboligen, også dukker problemene opp. De risikerer å måtte punge ut mange hundre tusen for påkostninger som ikke kan vente, sier fagsjef Rune Karlsen Nito Takst.

Nord24 skrev torsdag om en barnefamilie som går til sak mot Tromsø-investor Ernst Myrbakk. De mener manglene i huset de kjøpte av ham er så store at han må betale 700.000 kroner til utbedringer.

Saken er bare én av de mange liknende boligtvistene som går for Nord-Troms tingrett i høst.

Nytt og obligatorisk

Men fra og med nyttår blir kravene til boligsalg skjerpet betydelig.

Da innfører Eiendom Norge obligatorisk boligsalgsrapport for alle boliger som skal selges. Det innebærer også en mye grundigere gjennomgang av boligen enn det som har vært vanlig tidligere.

- Det er bare positivt, og vil gjøre boligmarkedet i Norge mye tryggere, både for kjøper og selger. Våre undersøkelser viser at så lenge en feil eller mangel er opplyst før salget, så vil det sjelden ha innvirkning på sluttprisen for boligen, sier Karlsen.

Sjekker ulovligheter

Men for mange kan grundige undersøkelser av hjemmet føre til at skjulte bomber blir avdekket. Innbakt i boligsalgsrapporten ligger også en gjennomgang av all dokumentasjon på boligen og alle endringer eller påkostninger som er utført.

- Takstingeniøren vil alltid be kunden om å fremskaffe godkjente tegninger og attester på arbeid som er gjort. Det vil også bli sjekket om alle endringer er søkt om til kommunen, og hvorvidt det er godkjent eller ikke, sier fagsjef Karlsen i Nito Takst.

Kan sitte igjen med svarteper

Typiske ting det kan bli reagert på er ikke godkjente utleiedeler, påbygninger og soverom.

Karlsen forklarer at selv om det er en tidligere eier som har utført endringene, så er det den nye eieren som risikerer å bli sittende igjen med ansvaret – spesielt hvis det har gått over fem år siden den nye eiere overtok boligen.

- Det er en mye større sjanse for at ulovligheter vil bli oppdaget etter nyttår enn hva det er akkurat nå, sier Karlsen, før han legger til:

- Dette handler om å legge til rette for en sunn bolighandel, ved at kjøpere får tilstrekkelig med informasjon om eiendommen i forkant av handelen, samtidig som selgere være tryggere på at de ikke får en kjedelig henvendelse om reklamasjon i etterkant.

Dyrere å selge

De nye kravene til bolighandler vil også gjøre det dyrere å selge bolig.

Der en vanlig takst koster seks-syv tusen kroner, vil en boligsalgsrapport kunne koste over tre ganger mer.

- Ut fra hva det legges opp til at man skal gjøre i en slik jobb, så vil prisen komme opp mot 15-20.000 kroner, sier Geir Kilmark, daglig leder i Troms Takst, som er et av de største takseringsbyråene i Nord-Norge.

Årsaken er at takstmannen vil trenge mange flere arbeidstimer for å skrive den nye rapporten.

- Vi må gå mer fysisk til verks for å avdekke feil og mangler. Mens den nåværende verditaksten tar fire-fem timer å lage, ser vi etter nyttår på minst en dobling i arbeidsmengden. Jeg ser for meg at det vil gå rundt 15-20 timer med til en slik jobb på en enebolig, og noe færre på mindre boliger, sier Kilmark.

Inn i vegger og gulv

Ved mistanke om fuktskader, skal takstmannen bore seg inn i vegger og gulv for å avdekke eventuell råte og sopp.

- Vi skal gå gjennom kommunale registre for å finne ut om søknadspliktig arbeid er godkjent. Takstmannen skal også sette en tilstandsgrad på boligens innhold, i tillegg til at vi skal regne ut hva eventuelle feil og mangler vil koste å utbedre. Det blir en mye større jobb å taksere en bolig enn hva det har vært, sier Kilmark.

Den erfarne takstmannen, som også har vært sakkyndig vitne i mange rettssaker opp gjennom årene, mener det er på høy tid at det stilles strengere krav til informasjon og dokumentasjon ved boligsalg.

- Jeg håper og tror at dette vil ta ned konfliktnivået i det norske boligmarkedet. Bolig er jo den største investeringen man gjør i livet. Egentlig er det rart at det har vært mulig å bruke så mye penger på et objekt man vet så lite om tilstanden til, sier Kilmark.

Dyrere i distriktene

Han legger imidlertid til at det nye regelverket vil inneholde en liten malurt for enkelte boligselgere.

- Boligsalgsrapport er best tilpasset områder med stor omsetningen av boliger og høye priser. I strøk med lavere omsetning og prisnivå vil de prosentvise kostnadene ved den nye ordningen bidra til å dempe etterspørselen ytterligere.

- Dermed vil de som kanskje trenger en boligsalgsrapport mest, falle utenom systemet på grunn av kostnadsnivået, sier Kilmark.